Endre eller si opp barnehageplass - Arendal kommune

Endre eller si opp barnehageplass

Du må logge inn i foreldreportalen for å endre eller si opp plassen. 

Logg inn i foreldreportalen.
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage
Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra både private og kommunale barnehager.
 
Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsesregler.
 

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid av barnehageplass i kommunal barnehage er en måned regnet fra den 1. i hver måned.
  • Du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt
  • Hvis plassen sies opp etter 31. mars, må du betale for plassen ut barnehageåret
  • Kommunen vil også kunne si opp plassen ved manglende foreldrebetaling
Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden.