Spesialpedagogisk hjelp - 0-6 år - Arendal kommune

Spesialpedagogisk hjelp - 0-6 år

Hvis barnet ditt har særlige utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn hjelp og støtte i utviklingen og læringen av f.eks språklig og sosiale ferdigheter, jf. barnehageloven 31

Slik kan du få hjelp

Du som foreldre kan selv ta kontakt med PPT.

Dersom barnet ditt går i barnehage må en henvisning om spesial pedagogisk hjelp fylles ut i samarbeid med barnehagen. 

Barnehagen skal samarbeide med foreldrene og kan ikke henvise et barn til PPT uten foresattes samtykke.

Barn i barnehagen som det søkes spesial pedagogisk hjelp til, skal drøftes i PPTs ressursteam før eventuelt henvisning til PPT

Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp må PPT skrive en sakkyndig vurdering som tar stilling til om barnet trenger spesial pedagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 34

Det er pedagogisk fagteam som fatter vedtak for de private barnehagene.  Før vedtaket fattes, tar pedagogisk fagteam kontakt med foreldrene for gjennomgang og informasjon om vedtaket.

Når barnet ditt har fått  et spesialpedagogisk vedtak er det pedagogisk fagteam som utfører hjelpen i barnehagen eller hjemme.

For barn i kommunale barnehager er det enhetslederen som fatter vedtak.


Veileder om spesialpedagogisk hjelp

Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (udir.no)

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp på flere språk

 

Henvisningskjema

Skjemaet fylles ut og sendes inn på nett. 

Hvis du fyller ut skjema på vegne av foreldre må du legge ved Arendal kommunes samtykkeskjema

Henvisningsskjema - PPT 0-16 år

Samtykkeskjema (PDF, 218 kB)

Hva koster det?

All spesialpedagogisk hjelp er gratis.

 

Kontakt oss

PPT
Tlf: 37 01 33 18 (kl. 09:00-15:00)
Postmottak

Virksomhetsleder
Inger Mari Sørvig
Tlf. 94 50 83 73

Andre ansatte i PPT
NB: Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Enhetsleder
Inger Mari Sørvig
Tlf:  94 50 83 73

Pedagogisk fagteam
Signe Dølemo Paulsen
Saksbehandler
Tlf: 97 51 55 54​​​​​​​

Ansatte i pedagogisk fagteam

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal