Skyss - Arendal kommune

Skyss

Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

I noen tilfeller vil det være nødvendig med skyss for at barnet kan benytte seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp, jf. Barnehageloven § 36.

  • Rett til skyss til og fra barnehagen gjelder for barn der foreldrene har en vesentlig større byrde knyttet til skyss sammenliknet med andre foreldre.
  • Det er foreldene selv som søker  iht. gjeldende søknadskjema
  • Vedtak om skyss fattes av pedagogisk fagteam.

Slik søker du

Søknadsskjema for skyss

Kontakt oss

Enhetsleder
Inger Mari Sørvig
Tlf:  94 50 83 73

Pedagogisk fagteam
Signe Dølemo Paulsen
Saksbehandler
Tlf: 97 51 55 54​​​​​​​

Ansatte i pedagogisk fagteam