Skjemaer og rapporter spesialpedagogiske tjenester - for barnehager

Henvisning

PPT og logoped - henvisning barn 0-16 år
Skjema fylles ut og sendes inn på nett. Hvis du fyller ut skjema på vegne av foresatte må du legge ved Arendal kommunes samtykkeskjema. Dette laster du opp som et vedlegg i skjemaet. 

Word-skjemaer

Last ned, fyll ut og skriv ut. 

PPT - systemsak - henvisning (DOCX, 60 kB)

Rapporter

PPT- rapport førskole (DOCX, 61 kB)

Logoped - rapport for skole og barnehage (DOCX, 47 kB)

 

Maler

IOP spesialundervisning - mal (DOCX, 22 kB)

Vedtak spesialundervisning - mal (DOCX, 18 kB)