Rutiner for refusjon § 37 for private barnehager - Arendal kommune

Rutiner for refusjon § 37 for private barnehager

Refusjon for støtteressurser

Refusjon i henhold til § 37 gjelder støtteressurs til barn med vedtak om tilrettelegging. Vedtaket angir stillingsstørrelse og refusjon utbetales 2 ganger i året, på grunnlag av utfylt kravskjema for refusjon.

Frister for å sende inn krav

Frist for innsending av refusjonskrav er 1. april og 1. november.

Kommer det inn krav etter at refusjonskravene er utbetalt fra kommunen vil de bli behandlet ved neste refusjonsutbetaling.

Skjema for refusjonskrav

Arendal kommune sender ut mail med oppskrift for utfylling av refusjonsskjemaet og selve refusjonsskjemaet til private barnehager en måned før fristen.

Ta kontakt med pedagogisk fagteam for refusjonsskjema.

Refusjon ved fravær

Ved sykefravær av støtteressursen kan kommunen dekke vikarutgifter i tråd med vedtak og gjeldende timesatser.  Barnehagen må i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering om og når det skal settes inn vikar. 

Fraværet må dokumenteres med egenmelding/sykemelding, gyldige timelister for vikar eller lønnsslipp hvor det kvitteres for hvor mange timer som er vikarutbetaling.

Det forventes at barnehagen organiserer barnehagetilbudet på en slik måte at barn med nedsatt funksjonsevne ivaretas i tråd med barnehageloven selv om støtteressursen er fraværende.

Søknad om refusjon

Barnehagene ved styrer som sender inn refusjonsskjemaet og kommunen utbetaler refusjon for vikarutgifter i februar, april, juni, oktober og desember.

Ta kontakt med pedagogisk fagteam for refusjonsskjema.

Kontakt oss

Enhetsleder
Inger Mari Sørvig
Tlf:  94 50 83 73

Pedagogisk fagteam
Signe Dølemo Paulsen
Saksbehandler
Tlf: 97 51 55 54​​​​​​​

Ansatte i pedagogisk fagteam