Barn med nedsatt funksjonsevne

Det er foreldrene, i samarbeid med barnehagen, som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnet.

Kommune skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven §37.

Vi gir kun støtte til barn bosatt i Arendal kommune. Er barnet bosatt i andre kommune, må du søker til barnet bostedskommune.

Slik søker du

Dersom du lurer på om ditt barn har rett til tilrettelegging - ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen for råd og veiledning.
Det er du som foreldre som i samarbeid med barnehagen,  kan søke om tilrettelegging i barnehagen når barnet ditt har nedsatt funksjonsevne.

Søknadsskjema får du ved å ta kontakt med pedagogisk fagteam.

Klagerett

Du kan klage dersom du ikke er fornøyd med vedtaket. Du som foreldre kan klage alene eller i samarbeid med barnehagen. 

Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt vedtaket. Du må sende klagen skriftlig til Arendal kommune. Dersom kommune ikke gi deg medhold vil klagen bli sendt i Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

 

udir.no - informasjon om tilrettelegging av barnehagetilbudet

 

 

 

Kontakt oss

Enhetsleder
Inger Mari Sørvig
Tlf:  94 50 83 73

Pedagogisk fagteam
Signe Dølemo Paulsen
Saksbehandler
Tlf: 97 51 55 54​​​​​​​

Ansatte i pedagogisk fagteam

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad