Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Hva tilbyr vi?

Hvis barnet ditt har nedsatt funksjonsevne kan barnet ha rett på tilrettelegging i barnehagen. Hjelpen skal være tilpasset barnets behov. Tilrettelegging forutsetter at kommunen vurderer at barnet har nedsatt funksjonsevne.

Tiltak skal bygge ned funksjonshemmende barrierer og må være nødvendige for at barnet skal kunne bruke barnehageplassen. Tiltak kan også settes inn for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Slik søker du

Det er foresatte, i samarbeid med barnehagen, som kan søke om tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt funksjonsevne.
Ta kontakt med avdelingsleder i pedagogisk fagteam for en vurdering. 

Lover og regler 

Tilrettelegging er hjemlet i lov om barnehager § 37.

 

Kontakt oss

Pedagogisk fagteam
Signe Dølemo Paulsen
Saksbehandler
Tlf: 97 51 55 54​​​​​​​

Ansatte i pedagogisk fagteam

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad