Planlegging, vurdering og evaluering - Arendal kommune

Planlegging, vurdering og evaluering

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderesBarn og foreldre har rett til å medvirke i disse prosesser.
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppenPlanleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet
Hovedformålet med vurderingsarbeidet er at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen (jf. rammeplanen kap.7)

I våre barnehager skal barna oppleve

 • Trygghet og forutsigbarhet
 • Å ha innflytelse på det som skjer i barnehagen
 • At personalet ivaretar barns medvirkning i jevnlige samtaler

Kjennetegn

 • Vi ser barn som er delaktige i egen hverdag
 • Vi ser barn som opplever at de blir sett og hørt
 • Vi ser engasjerte og kreative barn
 • Vi ser barn som undrer seg sammen
 • Vi ser barnehager hvor barns forutsetninger og lekelyst er ivaretatt.

I våre barnehager skal vi ha

 • Ansatte som jobber systematisk med observasjoner av barn og barnegruppen
 • Ansatte som er engasjerte og har kontinuerlig refleksjon og vurdering over egen og barnehagens praksis
 • Ansatte som utarbeider planer og års hjul for det pedagogiske arbeidet
 • Foreldresamtaler/utviklingssamtaler/barnesamtale
 • Brukerundersøkelse hvert år