Overganger

Rammeplanen

Når barnet begynner i barnehagen:

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

Overganger innad i barnehagen:

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

Overgangen mellom barnehage og skole:

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Det er utarbeidet egen plan for Overgang fra barnehage til skole og sfo i Arendal kommune.

For barna betyr det

 • Trygghet
 • Tilhørighet
 • Forutsigbarhet
 • At de får med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.
 • Trygge foreldre

Kjennetegn

 • Vi ser barn som trives og er trygge.
 • Vi ser barn som gleder seg til å bytte avdeling/begynne på stor avdeling.
 • Vi ser barn som gleder seg og er motiverte for å begynne på skolen.
 • Vi ser barn som tar kontakt med personale på ny avdeling.
 • Barn fra stor avdeling tar kontakt med nye barn på avdelingen.
 • Vi ser barn som er omsorgsfulle og imøtekommende for hverandre.

Kjennetegn på god praksis

 • Personale som bygger gode relasjoner til barn og foreldre ved å tilby:
  • Informasjonsskriv med tips om god tilvenning
  • hjemmebesøk og/eller besøk i barnehagen før oppstart
  • oppstarts-/overgangssamtaler med alle foreldre
  • kontaktperson/primærkontakt til alle nye barn på avdelingen
  • invitere til treff eller foreldremøte
 • Besøk på ny avdeling, og skolene, utover våren.
 • Sikre informasjon internt mellom avdelingene.