Overganger - Arendal kommune

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen (Jf. rammeplanen for barnehager kap 6).

Overganger innad i barnehagen

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. (Jf. rammeplanen for barnehager kap 6).

Overgangen mellom barnehage og skole og sfo:

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. (Jf. rammeplanen for barnehager kap 6)

Det er utarbeidet egen plan for Overgang fra barnehage til skole og sfo (PDF, 2 MB) i Arendal kommune.

I våre barnehager skal barna oppleve

 • Trygghet, stabilitet og forutsigbarhet
 • God prosesskvalitet
 • Tilhørighet
 • At de får med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen

Kjennetegn

 • Vi ser barn som trives og er trygge.
 • Vi ser barn som gleder seg til å bytte avdeling/begynne på stor avdeling.
 • Vi ser barn som gleder seg og er motiverte for å begynne på skolen.
 • Vi ser barn som tar kontakt og viser omsorg for nye barn på avdelingen

I våre barnehager skal vi ha

 • Ansatte som bygger gode relasjoner til barn og foreldre
 • Informasjonsskriv om god tilvenning
 • Tilbud om besøk i barnehagen eller hjemmebesøk før oppstart
 • Oppstarts-/overgangssamtaler med alle foreldre
 • Ansatte som kjenner til “Trygghetssirkelen” som del av tilvenningen
 • Kontaktperson/primærkontakt til alle nye barn på avdelingen
 • Tilbud om besøk på ny avdeling, og skolene, utover våren.
 • Ansatte som sikrer informasjon internt mellom avdelingene.