Kort om barnehagene

Blikk for den enkelte og rom for alle

Allerede i 1896 åpnet Arendals første kommunale barnehage. Til sammen har våre 10 barnehager, flere hundre års erfaring med å drive barnehage på barnas premisser. Våre ansatte er stabile og blir hos oss lenge. Det tar vi som et sikkert tegn på trivsel og gode arbeidsforhold som gir gode og trygge rammer for barna.

Hver barnehage har sitt særpreg. Hos oss er barnas behov det viktigste. Vår spesialitet er å gi barnet ditt tid, trygghet og omsorg, og mulighet til selv å få velge, oppdage, leke og lære i et rikt mangfold.
 

Vi tar imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag, barnehagelærerstudenter, praksiselever fra videregående skoler og personer på arbeidstrening fra NAV eller arbeidstreningskurs.

Våre barnehager: