Kort om barnehagene - Arendal kommune

Kort om barnehagene

Blikk for den enkelte og rom for alle

Allerede i 1896 åpnet Arendals første kommunale barnehage, og i dag har Arendal kommune 10 barnehager. Våre ansatte er stabile og engasjerte. Det tar vi som et sikkert tegn på trivsel og gode arbeidsforhold som kan bidra til gode og trygge rammer for barna. Ny av året er Marisberg barnehage på Tromøy som inkluderer tidligere Fjellvik Naturbarnehage.

Hver barnehage har sitt særpreg, og i våre barnehager er barnas behov det viktigste. Vår vektlegging er å gi barnet tid, trygghet og omsorg, og mulighet til selv å få velge, oppdage, leke og lære i et rikt mangfold.

Vi tar imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag, barnehagelærerstudenter, praksiselever fra videregående skoler og personer på arbeidstrening fra NAV eller arbeidstreningskurs.

Våre barnehager: