Kommunens mål og satsinger for kommunale barnehager

Gode læringsmiljø i barnehager og skoler 

Ved at

 • Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet. 
 • Alle opplever å bli sett og verdsatt for den en er. 
 • Alle opplever vennskap. 
 • Alle opplever mestring og tydelige forventninger. 
 • Alle opplever glede ved å leke og ved å lære. 

Samarbeid med foreldre 

Ved at

 • Fokusere på et gjensidig og trygt møte mellom foreldre og personal, gjennom gode dialoger, praksisfortellinger og informasjon. 
 • Har anerkjennende kommunikasjon som grunnpilar i det pedagogiske arbeidet. 
 • Har startsamtaler med alle foreldrene, hvor blant annet gjensidige forventninger tas opp. 

Psykisk helsefremmende barnehager 

 • Et barnehagemiljø der barna kan tenke selv, tenke sammen, gjøre selv og gjøre sammen, klare selv og klare sammen 
 • Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd.  
 • Barn har rett til vern om sin personlige integritet.  
 • Respekten for enkeltindivid og troen på menneskets autonomi 
 • Det handler om å få være et verdifullt menneske sammen med andre og å være en del av flokken