Kommunens mål og satsinger for kommunale barnehager

Gode læringsmiljø i barnehager og skoler

Mål

 • Alle skal oppleve tilhørighet sosialt og faglig i fellesskapet
 • Alle opplever å bli sett og verdsatt for den en er – hver dag
 • Alle opplever vennskap – hver dag
 • Alle opplever mestring og tydelige forventninger – hver dag
 • Alle opplever glede ved å leke og ved å lære – hver dag

Arendal kommune, en realfagkommune

Mål

Barnehagene skal ha engasjerte og kompetente voksne som sammen med barna har fokus på
 
 • undring
 • utforskning
 • nysgjerrighet 

Samarbeid med foreldre

Mål

 • Fokusere på et gjensidig og trygt møte mellom foreldre og personal, gjennom gode dialoger, praksisfortellinger og informasjon
 • Har anerkjennende kommunikasjon som grunnpilar i det pedagogiske arbeidet
 • Har startsamtaler med alle foreldrene, hvor blant annet gjensidige forventninger tas opp 

Trafikksikker barnehage

Mål

 • Øke barns forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken
 • Engasjere barna og knytte læringen til eget trafikkmiljø