Bærekraftig utvikling - Arendal kommune

Bærekraftig utvikling

“Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt (Rammeplan s. 10).

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner: Natur, økonomi og sosiale forhold.

Uten omsorg og næring er det vanskelig å vokse. Både for mennesker og natur”
(Warberg, T. 2021)

I våre barnehager skal vi

 • Legge grunnlag for at barna kan evne å tenke kritisk og vise solidaritet
 • Legge til rette for at barna blir kjent med naturens mangfold
 • Legge til rette for at barna kan få oppleve tilhørighet med naturen
 • Bidra til at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden
 • Bidra til at barna lærer å ta vare på naturen
 • Bidra til at barna lærer å ta vare på seg selv og hverandre

Kjennetegn

 • Vi ser barn som aktivt bruker naturen og verner om den
 • Vi ser barn som reflekterer og tenker kritisk rundt påvirkningen de har på naturen og livet rundt seg
 • Vi ser barn som leker og utforsker i spennende miljø både ute og inne
 • Vi ser barn med gode holdninger og innstillinger til naturen
 • Vi ser barn med gode holdninger og innstillinger til samarbeid og relasjoner
 • Vi ser barn som deltar i aktiviteter som kildesortering og renere natur.


 I våre barnehager skal vi ha 

 • Ansatte som er gode forbilder
 • Ansatte som følger opp miljøfyrtårnsertifiseringen
 • Ansatte som viser omsorg og solidaritet
 • Ansatte med holdninger som bidrar til å gi barna fremtidstro
 • Ansatte som er aktivt lyttende til barna og stiller gode spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling
 • Ansatte med engasjement og kunnskap om naturen og naturens mangfold
 • Ansatte som tilbyr barna spennende miljøer både ute og inne
 • Ansatte som i tale og handling fremmer forståelse for bærekraftig utvikling
 • Ansatte som skaper et klima der barna føler seg trygge, og der de våger å si sin mening om det som berører dem
 • Ansatte som tilrettelegger for at barna kritisk kan vurdere ulike perspektiver og løsninger