Barnehage

Forsinket behandling av søknader om redusert foreldrebetaling 

Det tar dessverre litt lenger tid enn vanlig å få behandlet søknad om redusert foreldrebetaling. Vi vurderer alle søknader fortløpende og du får svar når vi har behandlet ferdig søknaden din. Husk å legg ved all dokumentasjon når du søker. 

Hvis du har rett til redusert foreldrebetaling vil du få etterjustert beløpet du skal betale. Vedtaket vil normalt gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt.