Barnehage

Nye priser i 2019

Fra 1. januar 2019 øker prisen for full barnehageplass i alle barnehager fra 2 910 kr til 2990 pr måned. 
Fra 1. august 2019 øker prisen for full barnehageplass i alle barnehager fra 2990 kr til 3040 pr måned. 
(Med forbehold om Stortingets endelige vedtak av statsbudsjett.)