Barnehage

Vanlig åpningstid i kommunale barnehager

Fra mandag 8. juni er det vanlig åpningstid i kommunale barnehager.
De fleste private barnehager starter også med normal åpningstid fra mandag 8. juni.

Smittevernreglene gjelder fortsatt og du får informasjon fra den enkelte barnehage om hvordan dette skal ivaretas med full åpningstid.