Barnehage

Søk barnehageplass fra 18. januar

Vi bytter system for søknad om barnehageplass og har nå stengt muligheten for å søke. Vi åpner for nye søknader 18. januar kl 08:00.  

Har du allerede søkt om barnehageplass, må du du søke på nytt etter 18. januar. 

Hvis du vil endre eller si opp plass før 18. januar, send en e-post til Dorthe Rasmussen