Pris og betaling for barnehageplass

Hva koster det?

Barnehage - priser pr måned for 2023/2024

Barnehage - priser pr måned for 2023/2024
Dager pr. uke Pris
5 dager (100 %) kr 3000
4 dager (80 %) kr 2400
3 dager (60 %) kr 1800
2 dager i en uke, 3 dager i neste uke (50 %) kr 1500
2 dager (40 %) kr 1200

Kostpenger

Kostpenger pr barn, pr måned  i kommunale barnehager er kr 350,-  for en 100 % plass (prisen blir redusert ved redusert plass).

For de private barnehagene, se barnehagens nettside

Hvem kan få lavere barnehagepris?

Lav inntekt

Hvis din families årlige inntekt er lavere enn kr 550 000,-  kroner, kan du få barnehageplass til redusert pris.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Gratis kjernetid

I tillegg har noen rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass, må dere betale for opphold utover de 20 timene.

  • For barnehageåret 2023/2024 gjelder dette for barn født i 2018, 2019, 2020 og 2021 fra familier med en samlet årsinntekt under kr 615 590,-
     

Gå til siden om redusert oppholdsbetaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke

Flere barn i barnehagen

Har du flere barn i barnehage som er registrert på samme adresse som deg i folkeregisteret, får du søskenrabatt. Dette gjelder også hvis barna går i forskjellige barnehager.

Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er folkeregistrert på samme adresse.

Søskenmoderasjonen er 30 prosent for barn nr. 2 og 100 prosent for barn nr. 3 og flere.

Har du ikke fått søskenrabatt på fakturaen? Ta kontakt med barnehagen.

Regler for foreldrebetaling

Regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager.
Private barnehager har egne regler - se barnehagens nettside.