Sirkulær økonomi

Hva

Arendal kommune skal levere kjølevann til batterifabrikken, ved å hente saltvann fra Tromøysund. Etter at vannet er brukt til kjøling i batterifabrikken antar vi at vannet vil ha en temperatur på ca. 15 - 20 grader. Dette prosjektet skal kartlegge mulighetene og kostnadene ved å gjenbruke spillvannet fra batterifabrikken. Spillvannet vil i så fall transporteres til nytt næringsområde på Helle. 

Prosjektet har identifisert mulige industrier som kan bruke spillvannet:

  • Drivhus
  • Yngelanlegg for marin fisk, eksempelvis torsk
  • Landbasert produksjon av torsk, eventuelt smolt/postsmolt
  • "Nye" arter som tropiske reker og sjøpølser kan være alternativer som kan vurderes samtidigeller i en senere etablering ved næringsparken

Prosjektet har dialog med aktuelle bedrifter som kan utnytte spillvannet fra fabrikken eller sjøvann som hentes fra Tromøysund.

Hvorfor

Ved etablering av produksjonshaller og drift i 20 år oppstår cirka 40% av klimagassutslipp under etableringsfasen og 60% under drifts­ og vedlikeholdsfasen. For å tilrettelegge for miljøvennlig industri må vi tenke miljø i alle ledd. Derfor undersøker vi hvordan ny næringsetablering kan dra nytte av ressurser fra den nye batterifabrikken. 

Les mer 

Vi har samlet noen rapporter og lenker for deg som vil lære mer. 

Tidsplan

Mai

Vi har identifisert muligheter for bruk av spillvannet. Vi undersøker nå kostnader og miljøaspekter ved å sende vannet til ny næringspark på Helle. 

April

Prosjektet startet i april. Vi har hatt fokus på mulig bruk av spillvann fra batterifabrikken. 

Møter

  • Møter med Eyde-klyngen.
  • Møter med Agder fylkeskommune

Kontakt oss

Prosjektleder
Erik Bøylestad Nilsen
Næringsrådgiver