Sirkulær økonomi

Arendal kommune skal levere kjølevann til batterifabrikken, ved å hente saltvann fra Tromøysund. Dette er foreløpig skissert slik: 

Klikk for stort bilde  

Kommunen har i sitt tilbud til Morrow utarbeidet en skisse over potensielle industrietableringer basert på spillvarme/returvann fra batterifabrikken.  

Klikk for stort bildeDelmål

Konkretisere mulige utnyttelsesområder for spillvann fra fabrikken 

Ha dialog med aktuelle bedrifter som kan utnytte spillvannet fra fabrikken eller sjøvann som hentes fra Tromøysund 

Foreslå næringsarealer til nye virksomheter 

Kontakt oss

Prosjektleder
Erik Bøylestad Nilsen
Næringsrådgiver