Ringvirkninger av Morrows etablering

Morrow Batteries sin etableringer vil betyr store ringvirkninger for næringsliv og samfunnet i Arendal. I den forbindelse jobbes det kontinuerlig med å styrke beslutningsgrunnlaget for å ta gode valg.

Det er gjennomføres blant annet en ringvirkningsanalyse av Menon Economics som kan leses ved å laste ned i lenken under. 

Rapporten tar for seg områder som sysselsetting, kompetanse, bolig og befolkningsutvikling. 

MENON Rapport. Samfunnsanalyse Morrows etablering_endelig versjon (PDF, 2 MB)