Onboarding/tilrettelegging for nyinnflyttere

Hva

Morrow Batteries har besluttet å etablere sin gigafabrikk i Eyde energipark i Arendal. Med det store antallet nyinnflyttere som antas å komme i forbindelse med etableringen vil det være behov for hjelp fra Arendal kommune. 

Kommunen skal gjennom dette delprosjektet avklare Morrows behov for hjelp til nyansatte og deres familier. Vi skal bidra med informasjon om: 

  • Bolig
  • Skole og barnehage
  • Nettverk
  • Fritidsaktiviteter 
  • Generell informasjon om Arendal og omegn

Hvorfor

En industrietablering av denne størrelsen er sjelden, og med denne kommer det mange ansatte fra både inn- og utland. Som kommune har vi et spesielt ansvar for å ønske dem godt velkommen og inkludere dem i sørlandsvarmen. Det er derfor viktig for Arendal kommune å være en god samarbeidspartner og tilrettelegger for Morrow Batteries og deres ansatte. 

Tidsplan

Høsten 2021

Vi har kontakt med ansatte som skal flytte til Arendal. Næringsavdelingen hjelper til med å finne frem i boligmarkedet. 

22. juni 2021: Morrow besøkte Arendal

Nina Framås og Pål Brun fra Morrow Batteries besøkte Arendal. Næingsavdelingen og Arendal næringsforening viste frem boligprospekter i nærheten av Eyde energipark. Flere utbyggere var med på møtet. 

Juni 2021

  • Morrow har laget en onboarding-manual, der ansvaret mellom hva Morrow bistår med, hva den ansatte selv må gjøre og hva Arendal kommune skal bistå med avklares. I første omgang er Arendal kommunes ansvar å bistå Morrow og deres ansatte med informasjon om skoler, barnehager og boliger. 
  • Arendal kommune lager informasjon om skoler, barnehager og boliger i en engelsk versjon.
  • Arendal Internasjonale skole er koblet på, og er en viktig samarbeidspartner. 

Mai 2021

  • Det har vært avholdt to avklaringsmøter med Morrow. 
  • Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Nina Framås og Pål Brun fra Morrow, og Kåre Andersen og Brit Maria Marcussen fra Arendal kommune. 

April 2021

Ordfører har sendt velkomstbrev til Morrows første ansatte (EVP-ene), blant annet til fabrikksjef Dr. Andreas Maier, og ønsket dem velkommen. 

Kontakt oss

Prosjektleder
Brit Maria Marcussen
Næringsrådgiver