Onboarding

Hva

Kristiansand kommune har etablert en egen onboardingtjeneste som kan benyttes av alle kommuner på Agder. Med det store antallet nyinnflyttere som antas å komme vil det være behov for spesiell innsats fra Arendal kommune. Kommunen som vertskap for Morrow Batteries vil ha følgende fokus gjennom dette delprosjektet:

Avklare Morrows fremdrift og behov for bistand knyttet til nyinnflyttere. Tilrettelegge de tilbud Morrows ansatte har behov for

Tidsplan

Mai 2021

Det avholdes en oppstartssamling for samarbeidspartnere og interessenter i mai. Planlegging og kartlegging pågår.

 

 

Kontakt oss

Prosjektleder
Brit Maria Marcussen
Næringsrådgiver