Onboarding/tilrettelegging for nyinnflyttere

Hva

Morrow Batteries har besluttet å etablere sin gigafabrikk i Eyde energipark i Arendal. Med det store antallet nyinnflyttere som antas å komme i forbindelse med etableringen vil det være behov for spesiell innsats fra Arendal kommune. 

Kommunen, som vertskap for Morrow Batteries, vil ha følgende fokus gjennom dette delprosjektet:

Avklare Morrows fremdrift og behov for bistand knyttet til nyansatte og deres familier. Tilrettelegge de tilbud Morrows ansatte har behov for, som for eksempel: 

 • Bolig
 • Skole og barnehage
 • Nettverk
 • Fritidsaktiviteter 
 • Generell informasjon om Arendal og omegn

Hvorfor

En industrietablering av denne størrelsen er sjelden, og med denne kommer det mange ansatte fra både inn- og utland. Som kommune har vi et spesielt ansvar for å ønske dem godt velkommen og inkludere dem i sørlandsvarmen. Det er derfor viktig for Arendal kommune å være en god samarbeidspartner og tilrettelegger for Morrow Batteries og deres ansatte. 

Tidsplan

Juni 2021

 • Morrow har laget versjon 1 av en onboarding manual, der ansvaret mellom hva Morrow bistår med, hva den ansatte selv må gjøre og hva Arendal kommune skal bistå med avklares. I første omgang er Arendal kommunes ansvar å bistå Morrow og deres ansatte med informasjon om skoler, barnehager og boliger. 
 • Arendal kommune lager informasjon om skoler, barnehager og boliger i en engelsk versjon.
 • Bente Pedersen, rektor på Arendal Internasjonale skole, er koblet på, som en viktig samarbeidspartner. 
 • Morrows team i arbeidsgruppen, Nina Framås og Pål Brun, er invitert til et besøk i Arendal før sommerferien. 

Mai 2021

 • Det har vært avholdt to avklaringsmøter med Morrow. 
 • Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Nina Framås og Pål Brun fra Morrow, og Kåre Andersen og Brit Maria Marcussen fra Arendal kommune. 

April 2021

Ordfører har sendt velkomstbrev til Morrows første ansatte (EVP-ene), blant annet til fabrikksjef Dr. Andreas Maier, og ønsket dem velkommen. 

 

 

Kontakt oss

Prosjektleder
Brit Maria Marcussen
Næringsrådgiver