Onboarding/tilrettelegging for nyinnflyttere

Hva

Morrow Batteries har besluttet å etablere sin gigafabrikk i Eyde energipark i Arendal. Med det store antallet nyinnflyttere som antas å komme i forbindelse med etableringen vil det være behov for hjelp fra Arendal kommune. 

Kommunen skal gjennom dette delprosjektet avklare Morrows behov for hjelp til nyansatte og deres familier. Vi skal bidra med informasjon om: 

  • Bolig
  • Skole og barnehage
  • Nettverk
  • Fritidsaktiviteter 
  • Generell informasjon om Arendal og omegn

Sammen med Morrow jobber også kommunen med Relocation Agder der innflyttere får hjelp med formelle ting som D-nummer, bankkonto og skattekort etc. 

Hvorfor

En industrietablering av denne størrelsen er sjelden, og med denne kommer det mange ansatte fra både inn- og utland. Som kommune har vi et spesielt ansvar for å ønske dem godt velkommen og inkludere dem i sørlandsvarmen. Det er derfor viktig for Arendal kommune å være en god samarbeidspartner og tilrettelegger for Morrow Batteries og deres ansatte. 

Welcome Hub - Become a local with us

Som en del av arbeidet med onboarding har Arendal Kommune vært med å ta initiativ til og bistå Welcome Hub. Prosjektet er et samarbeid med Arendal Næringsforening og Impact Hub der man lager en egen portal (fysisk og digitalt) der nye innbyggere enklere kan bli en "Local with us". Gjennom Welcome Hub vil nye innbyggere enklere sette seg inn i lag og foreninger, forstå boligmarkedet, samt ta del det kulturelle og sosiale livet i Arendal. Prosjektet har støtte fra Aust Agder utviklings og kompetansefond. 

Les mer om Welcome Hub her

 

Tidsplan

Mai 2022

Den 6 Mai avholdes møte med Arendal Boligbyggerlag om behovene til Morrow. Fokuset er på hvordan man i felleskap kan løse alle oppgavene knyttet til fabrikken.

 

Januar 2022

Møte med private utbyggere.

Næringsavdelingen arrangerte den 26 januar et møte med diverse private utbyggere med fokus på boligbygging og utleieboliger sett opp mot Morrow sin etablering i Arendal. Her diskuterte man blant annet risikoen boligbyggere tar, og hvordan man kan finne nye løsninger når veldig mange nye mennesker kommer til byen på kort tid.

Høsten 2021 - dags dato

Arendal kommune har kontakt med ansatte som skal flytte til Arendal. Næringsavdelingen hjelper til med å finne frem i boligmarkedet, og bli kjent med byen og tilbudene her. 

Det arrangeres jevne 1 til 1 møter via teams med nyansatte i Morrow Batteries. 

22. juni 2021: Morrow besøkte Arendal

Nina Framås og Pål Brun fra Morrow Batteries besøkte Arendal. Næingsavdelingen og Arendal næringsforening viste frem boligprospekter i nærheten av Eyde energipark. Flere utbyggere var med på møtet. 

Juni 2021

  • Morrow har laget en onboarding-manual, der ansvaret mellom hva Morrow bistår med, hva den ansatte selv må gjøre og hva Arendal kommune skal bistå med avklares. I første omgang er Arendal kommunes ansvar å bistå Morrow og deres ansatte med informasjon om skoler, barnehager og boliger. 
  • Arendal kommune lager informasjon om skoler, barnehager og boliger i en engelsk versjon.
  • Arendal Internasjonale skole er koblet på, og er en viktig samarbeidspartner. 

Mai 2021

  • Det har vært avholdt to avklaringsmøter med Morrow. 
  • Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Nina Framås og Pål Brun fra Morrow, og Kåre Andersen og Brit Maria Marcussen fra Arendal kommune. 

April 2021

Ordfører har sendt velkomstbrev til Morrows første ansatte (EVP-ene), blant annet til fabrikksjef Dr. Andreas Maier, og ønsket dem velkommen. 

Kontakt oss

Prosjektleder
Brit Maria Marcussen
Næringsrådgiver