Miljøvennlig, effektiv og lønnsom transport

Hva

I forbindelse med tilrettelegging for batterifabrikken, er det etablert en prosjektgruppe som skal jobbe med mulighetsstudiet rundt autonom og elektrisk transport fra Eyde energipark ned til Arendal Havn. Det er et mål at all transport til og fra fabrikken skal være utslippsfri, og det meste skal transporteres via Arendal havn.

Mulighetsstudiet skal klargjøre hva som skal til for å få til miljøvennlig, effektiv og lønnsom transport av:

 1. Råvarer – til fabrikk
 2. Ferdige produkter – til havna på vei (se reguleringsplan Ny vei fra Eyde energipark til Neskilen og Ny vei til Eydehavn)
 3. Arbeidstakere – ansatte til og fra batterifabrikken

Mulighetsstudiet må også ta innover seg transportbehov i en større kontekst. Vi må se på mulig kobling mot E18 (mulighet for gods fra vei til sjø) og påvirkning på omliggende infrastruktur. Bærekraft inngår som et grunnleggende premiss. Forståelsen for sammenhenger mellom sosiale, økonomiske og økologiske aspekter ved veien og omkringliggende veinett blir derfor viktig.

Mangfold og bredde er sentralt for optimale resultater i prosjekter, både faglig, kulturelt og organisatorisk.

Representanter fra Arendal kommune, Arendal Havn, Agder Fylkeskommune, Vegvesenet, samt Testarena Kongsberg By&Lab er med i prosjektet.

Prosjektet har definert en sammenhengende logistikkjede, arbeidsgruppene representerer deler av logistikkjeden som skal jobbes med.

 

  Illustrasjon av logistikkjeden som skal gjennomføres digitalt og fysisk.

Parallelt med mulighetsstudien jobber en med å skissere ut og starte opp piloteringsløp. Dette gjør vi for å kunne effektivisere prosess mot implementering av autonom og elektrisk transport så tidlig som mulig.

Prosjektgruppen består av:

 • Elisabeth Skuggevik, Statens vegvesen, By&Lab, Kultur, system og teknologi
 • Ragnhild Marie Hammer, Arendal kommune, Klima og miljø
 • Solveig Gunn Hellevig, Statens vegvesen, transportforvaltning sør 1, by- og tettstedsutvikling
 • Glenn Solberg, Statens vegvesen, transportforvaltning sør1, by- og tettstedsutvikling
 • Erling Jonassen, Statens vegvesen, transportforvaltning sør 1
 • Siri Thorvaldsen Vevstad, Agder fylkeskommune, Reguleringsplan, planlegging- og byggefase veg Neskilen-Havn
 • Olav Madland, Applied Autonomy AS, By&Lab, Arbeidsgruppeleder – piloteringsløp, teknologi, system og digitalisering
 • Håkon Håversen, Arendal kommune, Reguleringsplan, planlegging- og byggefase veg Neskilen-Eyde energipark
 • Thor Vartdal, Kystverket
 • Rune Hvass, Arendal Havn, havn/knutepunkt
 • Nina Hopstock, Arendal kommune, Næringsutvikling, Arbeidsgruppeleder: Utredning veg
 • Per Arne Lislien, Sigdal kommune, By&Lab, Steds- og næringsutvikling
 • Francisco Vozza, Kongsberg innovasjon, By&Lab, prosjekt- og forretningsutvikling
 • Jostein Akselsen, Agder fylkeskommune, Strategi og mobilitet
 • Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune, By&Lab, Næringsutvikling

Andre personer knyttet til prosjektet:

Terje Faanes- Norconsult , Olav Uldal - Statens vegvesen, Utredning Sør, Elisabeth Wollebaek- Impact Hub, Agder, Øyvind Setane – Transportservice AS, Thomas Christian Kiland-Langeland -Statsforvalteren, Hilde Bergersen, AKT

Mulighetsstudiet er finansiert av Miljø- og klimadirektoratet via Klimasatsmidler.

Hvor

Eyde MAterial Park - Klikk for stort bildeEyde Material Park 

Veitrase mellom Eyde Energipark og Arendal Havn.                       

 

Fremdriftsplan

 

Leveranser

Mulighetsstudie autonom og elektrisk transport - status 2021 (PDF, 3 MB)

Delrapport utredning veistrekning Eyde Energipark - Arendal Havn (PDF, 977 kB)

Pilotprosjekt - energieffektiv, autonom transport (PDF, 5 MB)

Kontakt oss

Prosjektleder
Elisabeth Skuggevik
Statens vegvesen