Kompetanse og rekruttering

Hva 

Delprosjektet skal: 

 • Identifisere Morrows behov for kompetanse, og være en pådriver med å formidle dette til aktuelle interessenter. 
 • Bistå Morrow med rekruttering.

Tidsplan

19. februar

Møte for felles informasjonsdeling mellom kommunen, aktuelle samarbeidspartnere og eydeklyngen.

 

Eksterne interessenter

Prosjektet vil naturlig ha flere eksterne interessenter som i ulik grad vil være involvert eller berørt. Følgende interessenter er foreløpig identifisert: 

 • Universitet i Agder 
 • NAV Agder 
 • NAV andre lokalkontor 
 • Ungt Entreprenørskap 
 • Agder fylkeskommune, oppvekst og næring 
 • Fagskolen i Agder 
 • Sam Eyde Videregående skole 
 • Fagopplæringskontor 
 • Eydeklyngen 
 • Arendal Næringsforening 
 • NHO Agder 
 • LO Agder 
 • Private rekrutteringsbyråer 

Eydeklyngen har utarbeidet er eget notat om kompetansebehov for batteriindustrien i Norge, og vil fortsatt ha et overordnet ansvar for fremdrift på dette området. 

Det ble den 19.2.2021 gjennomført et felles statusmøte, hvor de fleste av aktørene over var invitert. 
 

Kontakt oss

Prosjektleder 
Kåre Andersen
Næringssjef 

Prosjektmedarbeider
Brit Maria Marcussen
Næringsrådgiver