Kompetanse og rekruttering

Mål

Identifisere Morrows behov for kompetanse, og være en pådriver med å formidle dette til aktuelle interessenter

Bistå Morrow med rekruttering  

Hva skjer?

19. februar

Møte for felles informasjonsdeling mellom kommunen, aktuelle samarbeidspartnere og eydeklyngen.

 

Eksterne interessenter

Prosjektet vil naturlig ha flere eksterne interessenter som i ulik grad vil være involvert eller berørt. Følgende interessenter er foreløpig identifisert: 

Universitet i Agder 
NAV Agder 
NAV andre lokalkontor 
Ungt Entreprenørskap 
Agder fylkeskommune, oppvekst og næring 
Fagskolen i Agder 
Sam Eyde Videregående skole 
Fagopplæringskontor 
Eydeklyngen 
Arendal Næringsforening 
NHO Agder 
LO Agder 
Private rekrutteringsbyråer 

Eydeklyngen har utarbeidet er eget notat om kompetansebehov for batteriindustrien i Norge, og vil fortsatt påta seg et overordnet ansvar for fremdrift på dette området. 
Det ble den 19.2.2021 gjennomført et felles statusmøte, hvor de fleste av aktørene over var invitert. Denne siden oppdateres når relevant informasjon foreligger.
 

Kontakt oss

Prosjektleder - Arendal kommune
Kåre Andersen
Næringssjef 

Prosjektdeltaker - Arendal kommune
Brit Maria Marcussen
Næringsrådgiver