Kompetanse og rekruttering

Hva 

Europeiske politikere vil gjøre Europa mindre avhengig av import av litiumbatterier fra Asia, og i det hele tatt være mer selvforsynt med løsningene for å nå EUs klimamål. Skal Norge lykkes med dette må det tas nasjonale grep.

Norsk Industri har kartlagt og analysert kompetansesituasjonen for 67 norske bedrifter. Les deres rapport publisert 27.10.2021 her: Rapport: Ti grep kan sikre batteri-kompetansen Norge trenger - Tu.no

Eydeklyngen har egne prosjekter for utvikling av batterikompetansen i Norge. Les mer om Eydeklyngen her: Eyde-cluster (eydecluster.com)

Dersom Agder skal lykkes som batteriregion må det mobiliseres på flere nivå. Universitetet i Agder har tatt gode grep. Sammen med kompetansefondene er det satt av betydelige midler til forskning og utdanning på master- og bachelornivå.

Agder fylkeskommune har ansvar for utdanning på fagskole- og videregående nivå. Det er gode prosesser på gang for å utvikle nye fagprogrammer knyttet til batterisatsingen.

Tidsplan

25 April 2022

Skape et attraktivt arbeidsmarked

Agder står overfor en stor oppgave med å skape Norges mest attraktive arbeidsmarked – også for familiene som følger med de nyansatte.

Agdering, med Gard som vertskap, trommet nylig sammen til et felles bærekraftsforum for næringslivet, næringsavdelingen i kommunen, lokale lag, utdanningsinstitusjoner og andre interesserte for å tenke sammen gode løsninger for å rekruttere bærekraftig og vinne rett arbeidskraft – og beholde den.

Les mer om arrangementet på: Agering.no

25.04.2022

31. Januar 2022

BattKOMP del 2 lanseres.

Del 2 av battKOMP lanseres. Del 2 har fokus på GAP (avstand fra nå tilstand til ønsket tilstand) og anbefalinger utdanning/kompetanse. 

Målet er å studere kompetansebehovene mot det eksisterende tilbudet fra utdanning, fra fagbrev til høyere utdanning.

Les rapporten del 2 her

 

31.01.2022

27.Oktober 2021

BattKOMP del 1 lanseres. 

Våren 2021 satte Norsk Industri i gang et prosjekt som skal kartlegge og analysere kompetansebehov forbundet med en storskala satsing på batteriindustri i Norge. Norsk Industri leder arbeidet, i samarbeid med LO og Prosess21.

Del 1 i kartleggingen analyserer og kartlegger industriaktørenes kompetansebehov relatert til batterier.

Les rapporten her.

27.10.2021

19. februar 2021

Møte for felles informasjonsdeling mellom interessentene.

30. september 2021

Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, klima og miljø ble informert om status i arbeidet.

 

Følgende interessenter er foreløpig identifisert i arbeidet med kompetanseutvikling: 

 • Batteriindustrien
 • Universitet i Agder 
 • Agder fylkeskommune
 • Eydeklyngen 
 • Kommuner på Agder
 • NAV Agder og lokalkontor
 • Fagskolen i Agder 
 • Sam Eyde Videregående skole 
 • Fagopplæringskontor 
 • Arendal Næringsforening 
 • NHO Agder 
 • LO Agder 
 • Private rekrutteringsbyråer 

Arendal kommune skal være en pådriver og støttespiller i arbeidet med kompetanseutvikling, men skal ikke overta ansvaret fra andre. 

Kontakt oss

Prosjektleder 
Kåre Andersen
Næringssjef 

Prosjektmedarbeider
Brit Maria Marcussen
Næringsrådgiver