Kompetanse og rekruttering

Hva 

Dersom Agder skal lykkes som batteriregion må det mobiliseres på flere nivå. Universitetet i Agder har tatt gode grep. Sammen med kompetansefondene er det satt av betydelige midler til forskning og utdanning på master- og bachelornivå.

Agder fylkeskommune har ansvar for utdanning på fagskole- og videregående nivå. Det er gode prosesser på gang for å utvikle nye fagprogrammer knyttet til batterisatsingen.  

Eydeklyngen har egne prosjekter for utvikling av batterikompetansen i Norge.

Tidsplan

19. februar 2021

Møte for felles informasjonsdeling mellom interessentene.

30. september 2021

Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, klima og miljø ble informert om status i arbeidet.

 

Følgende interessenter er foreløpig identifisert i arbeidet med kompetanseutvikling: 

 • Batteriindustrien
 • Universitet i Agder 
 • Agder fylkeskommune
 • Eydeklyngen 
 • Kommuner på Agder
 • NAV Agder og lokalkontor
 • Fagskolen i Agder 
 • Sam Eyde Videregående skole 
 • Fagopplæringskontor 
 • Arendal Næringsforening 
 • NHO Agder 
 • LO Agder 
 • Private rekrutteringsbyråer 

Arendal kommune skal være en pådriver og støttespiller i arbeidet med kompetanseutvikling, men skal ikke overta ansvaret fra andre. 

Kontakt oss

Prosjektleder 
Kåre Andersen
Næringssjef 

Prosjektmedarbeider
Brit Maria Marcussen
Næringsrådgiver