Kommuneplanmelding

Hva

Som følge av Morrow Batteries fabrikketablering i Arendal er det behov for å supplere kommuneplanen med en kommuneplanmelding som ser på muligheter og utfordringer for Arendal kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel bygger på FNs bærekraftsmål og presenterer langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen. Visjoner og mål i kommuneplanen gjelder fortsatt, men forutsetningene for å nå målene påvirkes av Morrow Batteries etablering i Arendal.

Hvorfor

For å sikre best mulig beslutningsgrunnlag for den årlige rulleringen av kommunens handlings- og økonomiplan (HØP) skal kommuneplanmeldingen revideres årlig i kommuneplanens planperiode.

Kommuneplanmeldingen gir også anbefalinger for kommuneplanens arealdel som rulleres i løpet av 2021.

Les kommuneplanmeldingen (PDF, 3 MB)

Se saksdokumenter fra bystyremøtet 2. september

Tidsplan

2. september 2021

Kommuneplanmeldingen behandles i bystyret

26. august 2021

Kommuneplanmeldingen behandles i komite for samfunnsutvikling, komite for helse og komite for oppvekst.

24. august 2021

Kommuneplanmeldingen behandles i Innvandrerrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

16. juni 2021

Kommuneplanmeldingen behandles i kommuneplanutvalget