Kommunens rolle i arbeidet med batterifabrikk

Morrow Batteries har besluttet å etablere sin gigafabrikk i Eyde energipark i Arendal. Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for Morrow, og bistå i tilrettelegging for selskapet.

Det er opprettet en egen prosjektorganisasjon for 6 delprosjekter:

  • Delprosjekt 1  Kompetanse og rekruttering
  • Delprosjekt 2  Sirkulær økonomi og sidestrømmer
  • Delprosjekt 3  Onboarding/tilrettelegging for nyinnflyttere
  • Delprosjekt 4   Autonome kjøretøy
  • Delprosjekt 5   Kommuneplanmelding     
  • Delprosjekt 6 Kommunikasjon       

Kommunen er også reguleringsmyndighet. Kommunen har ansvar for tilrettelegging av tomt og kjølevann.

I intensjonsavtalen mellom Arendal kommune og Morrow er følgende fremdrift skissert:

  • Detaljplanlegging i 2021
  • Bygging av fabrikk i 2022 og 23
  • Produksjon av batterier fra 2024

Morrow Batteries har en ambisjon om fullt utbygd fabrikk og full produksjon fra 2028.

Hvor 

Batterifabrikken bygges på tomten som har fått navnet Eyde energipark. 

Eyde Energipark - kart - Klikk for stort bilde 

Hvorfor er batterifabrikken viktig?

Arendal kommune har et ansvar for å tilrettelegge for utvikling og vekst. Vekst i næringslivet antas å være den viktigste faktoren for dette. Ved å tilrettelegge for ny næring blir Arendal kommune attraktiv, skaper nye muligheter og tiltrekker seg nye innbyggere og arbeidsplasser.

Kommuneøkonomien er avhengig av arbeidsplasser med tilhørende skatteinntekter. Uten verdiene og arbeidsplassene som skapes i norske bedrifter hadde ikke staten og kommunene hatt penger til å betale for verdens beste velferdssamfunn. Bedriftenes samfunnsbidrag gir inntekter som finansierer helsevesen, de unges utdanning, en rekke kulturaktiviteter og et kollektivtilbud som frakter oss dit vi ønsker å dra.

Les mer 

Les artikler om batterifabrikken på Arendalsfolk.no
www.eydeenergipark.no 
Bli kjent med Morrow Batteries på deres egen hjemmeside www.morrowbatteries.com

Kontakt oss

Styringsgruppe

Leder
Harald Danielsen 

Sekretær for styringsgruppen og kontakt mot Morrow
Kåre Andersen 

Økonomi
Bente Rist​ 

Arealplan
Geir Skjæveland​ 

Arendal havn
Rune Hvass​

Arendal eiendom
Øystein Sangvik​

Kommunikasjon
Anne Cathrine Haugland​

Juss
Ingunn Kilen Thomassen​

Teknisk
Jon Øystein Dalsmo

Politisk referansegruppe

Robert Cornels Nordli
Terje Eikin
Geir Fredrik Sissener
Ingebjørg Godskesen