Infrastruktur for kjølevann

Hva

Arendal kommune skal levere kjølevann til batterifabrikken, ved å hente saltvann fra Tromøysund. Kjølevannsledningene skal være klare for drift i slutten av 2024. Utnyttelse av returvannet håndteres i prosjektet sirkulær økonomi. Fram mot byggestart i 2023 skal det prosjekteres og utarbeides en reguleringsplan for ledningsanlegget som skal frakte sjøvann opp til batterifabrikken.  
I 2023 og 2024 skal det legges ca 1,5 km med sjøledning og ca. 3 km med ledning i trase på land. 

Delmål

  • Reguleringsplan
  • Dialog med berørte grunneiere og beboere langs traseen. 
  • Byggestart tidlig 2023. 

Hvor 

Klikk for stort bildeForeslått trasé for kjølevannsledning. Stiplede linjer viser alternative traseer.   Se traseen i vår kartløsning  

Tidsplan

Mai 2021

Det er gjennomført en anskaffelse i april. I mai vil vi skrive under kontrakt med konsulentselskapet som vinner konkurransen. 

Kontakt oss

Posjektleder
Hilde Aasheim
Kommunalteknikk og geodata.