Infrastruktur for kjølevann

Hva

Arendal kommune skal levere kjølevann til batterifabrikken, ved å hente saltvann fra Tromøysund. Kjølevannsledningene skal være klare for drift i slutten av 2024. Utnyttelse av returvannet håndteres i prosjektet sirkulær økonomi. Fram mot byggestart i 2023 skal det prosjekteres og utarbeides en reguleringsplan for ledningsanlegget som skal frakte sjøvann opp til batterifabrikken.  
I 2023 og 2024 skal det legges ca 1,5 km med sjøledning og ca. 3 km med ledning i trase på land. 

Delmål

  • Reguleringsplan
  • Dialog med berørte grunneiere og beboere langs traseen. 
  • Byggestart tidlig 2023. 

Hvor 

Klikk for stort bildeForeslått trasé for kjølevannsledning. Stiplede linjer viser alternative traseer.   Se traseen i vår kartløsning  

Tidsplan

Mai 2021

Det er gjennomført en anskaffelse i april. I mai vil vi skrive under kontrakt med konsulentselskapet som vinner konkurransen. 

10. mai 2021

Arendal kommune har tildelt Norconsult oppdraget med utredninger knyttet til etablering av Morrow Batteries AS sin battericellefabrikk i Arendal.
Les mer på arendalsfolk.no​​​​​​​

7. - 8. juni: Oppstartsmøte med Norconsult

Klikk for stort bildeDet ble gjennomført et oppstartsmøte møte 7. og 8. juni. Møtet er en del av oppstart av Eyde-prosjektene. 

Kontakt oss

Posjektleder
Hilde Aasheim
Kommunalteknikk og geodata.