Fremdrift og aktiviteter

Hva 

Morrow Batteries har besluttet å etablere sin gigafabrikk i Eyde energipark i Arendal. Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for Morrow, og bistå i tilrettelegging for selskapet.

Kommunen har ansvar for tilrettelegging av tomt og kjølevann, hvor det er opprettet en egen prosjektorganisasjon for hvert delprosjekt. Kommunen er også reguleringsmyndighet, og 6 ulike reguleringsprosjekter er igangsatt, hver med egen prosjektleder og innleide ressurser. Prosjektene innen teknisk og plan koordineres av egen kommunal koordinator.

  • Delprosjekt 1  Kompetanse og rekruttering
  • Delprosjekt 2  Sirkulær økonomi og sidestrømmer
  • Delprosjekt 3  Onboarding/tilrettelegging for nyinnflyttere
  • Delprosjekt 4   Autonome kjøretøy
  • Delprosjekt 5   Kommuneplanmelding            

I intensjonsavtalen mellom Arendal kommune og Morrow er følgende fremdrift skissert:

  • Detaljplanlegging i 2021
  • Bygging av fabrikk i 2022 og 23
  • Produksjon av batterier fra 2024

Morrow Batteries har en ambisjon om fullt utbygd fabrikk og full produksjon fra 2028.

Hvor 

Batterifabrikken bygges på tomten som har fått navnet Eyde energipark. 

Eyde Energipark - kart - Klikk for stort bilde

Hvorfor?

Arendal kommune har et ansvar for å tilrettelegge for utvikling og vekst. Vekst i næringslivet antas å være den viktigste faktoren for dette. Ved å tilrettelegge for ny næring blir Arendal kommune attraktiv, skaper nye muligheter og tiltrekker seg flotte, dyktige innbyggere og arbeidsplasser.

Kommuneøkonomien er avhengig av arbeidsplasser med tilhørende skatteinntekter. Uten verdiene og arbeidsplassene som skapes i norske bedrifter hadde ikke staten og kommunene hatt penger til å betale for verdens beste velferdssamfunn. Bedriftenes samfunnsbidrag gir inntekter som finansierer helsevesen, de unges utdanning, en rekke kulturaktiviteter og et kollektivtilbud som frakter oss dit vi ønsker å dra.

Tidslinje

April 2021

Endelig avtale med Morrow behandles av bystyret.

22. desember 2020

Den 22.12.2020 vedtok et enstemmig styre i Morrow Batteries AS å bygge sin planlagte batterifabrikk i Arendal.


Slik jobber vi

Arendal kommune har, frem til avgjørelsen ble tatt og intensjonsavtale inngått, jobbet gjennom en tverrfaglig prosjektgruppe fra offentlig og privat sektor. Det ble satt en politisk referansegruppe og en utvidet ekspertgruppe bestående av både offentlig sektor, privat sektor og akademia. 

Fra januar 2021 er det opprettet en administrativ prosjektorganisasjon i Arendal kommune, med rådmannen som leder. Prosjektkoordinator og kontaktperson mot Morrow er næringssjef Kåre Andersen.

I løpet av våren 2021 vil det bli inngått endelig samarbeidsavtale, som for kommunens del skal godkjennes av bystyret.

Kommunen og Morrow vil foreta jevnlige oppdateringer på fremdriften på sine hjemmesider.

Les mer 

Kontakt oss

Styringsgruppe

Harald Danielsen (leder)

Kåre Andersen (sekretær for styringsgruppen og kontakt mot Morrow)

Bente Rist​ (økonomi)

Geir Skjæveland​ (arealplan)

Rune Hvass​ (Arendal havn)

Øystein Sangvik​ (Arendal Eiendom)

Anne Cathrine Haugland​ (kommunikasjon)

Ingunn Kilen Thomassen​ (juss)

Jon Øystein Dalsmo​ (teknisk)

Politisk referansegruppe

Robert Cornels Nordli
Terje Eikin
Geir Fredrik Sissener
Ingebjørg Godskesen