Autonome kjøretøy

Hva

Oppstart av et nasjonalt pilotprosjekt for å bruke autonome elektriske kjøretøy som transportmiddel mellom Eydehavn og Eyde energipark

Hvor

Veitrase mellom Eydehavn og Eyde energipark

Tidslinje

Mars 2021

Samtaler med kompetansemiljøer og mulige samarbeidspartnere

Kontakt oss

Prosjektleder
Rune Hvass
Arendal havn KF