Tilrettelegging for batterifabrikk

Eyde Material Park i Arendal skal tilrettelegge for en ny bærekraftig grønn industripark. En hel region står foran et nytt grønt industrieventyr. Nå er mulighetene større enn noen gang tidligere. Mulighetene kommer som et resultat av Morrow Batteries sin etablering. 

Kommunens rolle i arbeidet med batterifabrikk

Morrow Batteries bestemte i desember 2020 å etablere sin gigafabrikk i Arendal. Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner, og bistå i tilrettelegging for selskapet og annen næringsutvikling i Eyde Material Park.

Kommunen er også reguleringsmyndighet. Det betyr at vi har ansvar for tilrettelegging av tomt og kjølevann.

Dette jobber vi med 

Prosjekter

Infrastruktur for kjølevann
Energiforsyning
Sirkulær økonomi
Onboarding
Miljøvennlig transport
Kompetanse og rekruttering
Natur og biologisk mangfold
Ringvirkninger
Seriøsitetsbestemmelser

Reguleringsplaner

Ny vei fra Eyde energipark - Neskilen
Eyde energipark

Strategier 

Kommuneplanmelding
Næringsarealstrategi

Eyde material park

Les mer om Eyde Material Park 

Artikler fra Arendalsfolk.no

 

Kontakt oss

Kåre Andersen 
Næringssjef
Sekretær for styringsgruppen

Mats Winther Maltby
Kommunikasjonsrådgiver

Styringsgruppe