Tilgjengelighet i Arendal sentrum

Hva 

Hvordan er det å bevege seg i Arendal hvis du er rullestolbruker eller har nedsatt syn? Vi har laget et kart som viser status pr. 2017. Kartet viser tilgjengelighet for brukere av manuell rullestol, brukere av elektrisk rullestol og personer med nedsatt syn. 

Tilgjengelighetskartleggingen tar for seg veier (som gater, fortau og overgangsfelt), inngangspartier som tilhører offentlige bygninger, HC-parkeringsplasser og parkeringsområder tilhørende sentrumssonen i Arendal. Disse vises som punkt, linjer og områder i kartene.

Tilgjengelighet i Arendal sentrum

Kart over tilgjengelighet i Arendal sentrum.

Tilgjengelige friluftsområder i Arendal

Kart over tilgjengelighet i friluftsområder.

Hvor

Kartet viser en kartlegging som er gjort i Arendal sentrum og sentrumsnære steder. Kartet viser hvilke veier, inngangspartier, HC-parkeringsplasser og parkeringsområder som er tilgjengelige. 

Slik bruker du kartløsningen

Trykk på de øverste fanene for å se registreringer for de ulike brukergruppene. Hvis du ønsker å utforske enkeltelementer kan du trykke direkte på elementet eller området i kartet. Da vil du få opp detaljer og beskrivelse, i tillegg til bilder som er tatt under registrering. 

Merking i kartet

  • Tilgjengelig (grønt)
  • Vanskelig tilgjengelig (gult)
  • Ikke tilgjengelig (rødt)

Hva registreres i kartet?

Registreringen er gjort etter Kartverkets kriterier. Her skilles det mellom manuell og elektrisk rullestol. Elektrisk rullestol håndterer større stigning, terskler og tverrfall enn manuell rullestol. Les om tilgjengelighetskartlegging på Kartverkets nettside.

Det er viktig å ta i betraktning at det er individuelle forskjeller innad i brukergruppene. Dermed er det ikke gitt at objekter og områder som kategoriseres som "vanskelig tilgjengelig" eller "ikke tilgjengelig" ikke kan tas i bruk. I flere tilfeller er det mindre tiltak som skal gjøres for at objekter og områder i kategorien "vanskelig tilgjengelig" kan gjøres tilgjengelige. I Arendal er det noen bratte veier på grunn av topografi og de blir kategorisert som utilgjengelige, slik kriteriene er satt. Dette er det vanskelig å gjøre noe med.