Tilhørighet

Dette gjør vi

På bloggen Arendalsfolk skriver vi om det vi gjør for å skape en opplevelse av tilhørighet. 

Tilhørighet er sterkt knyttet til identitet. Identitet er et begrep som gir uttrykk for hvem vi er i forhold til andre med grunnlag i sosiale, kulturelle og/eller fysiske skiller og må forstås i forhold til sosiale relasjoner. Identiteten skapes kontinuerlig og kan skifte avhengig av situasjonen en opptrer i og av hvordan en blir møtt av andre. Alle mennesker har et grunnleggende sosialt behov for tilhørighet til andre.

Mål

Arendal kommune skal arbeide for å utvikle helsefremmende nærmiljø og bydelssentre gjennom samarbeid med og støtte til lokale initiativ, aktiviteter og frivillige organisasjoner.
 

Kommunen vil derfor:

  • Stimulere identitetsskapende aktiviteter som fremmer innbyggernes opplevelse av tilhørighet
  • Etablere arenaer som ivaretar nyinnflyttedes behov for identitet og tilhørighet
  • Arbeide for at flere får mulighet til kulturell deltakelse
Fant du det du lette etter?