Medborgerskap

Livsglede for eldre - Klikk for stort bildeLivsglede for eldre

Dette gjør vi

På bloggen Arendalsfolk skriver vi om det vi gjør for å fremme medborgerskap.

Medborgerskap handler om å bry seg og gi alle innbyggere muligheter til å være deltagere i samfunnet ut fra egne forutsetninger. Medborgerskap er et samspill mellom kommunen, næringslivet, enkeltpersoner, lag og foreninger. Kommunens innbyggere skal ikke stå utenfor samfunnet (sosiale eller fysiske aktiviteter) på grunn av økonomiske eller funksjonelle begrensninger.

Allerede fra barnehagen bør foreldre snakke sammen og være der til det beste for barna. Også i nabolaget bør foreldre og barna møtes for å gjøre ting sammen. Dette bør videreføres inn i alle nivåer etter hvert som barna vokser opp. Dette vil bidra til at mobbing eller opplevelse av utenforskap blir redusert.

Mål

Skape en “bry deg kultur”, hvor alle utfordres til å bidra til å skape gode nærmiljø, og et varmere samfunn.
 

Kommunen vil derfor:

  • Utvikle samhandlingsarenaer mellom forebyggende tjenester, frivilligsentraler, lag og foreninger, foreldrenettverk og ”Med hjerte for Arendal”
  • Styrke medborgerskapet i kommunen gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling
  • Utvikle metodikk som fremmer medborgerskap og deltakelse, med særlig fokus på ungdom som er utenfor organisert idrett
  • Stimulere til medvirkning og medskaping gjennom aktivt samarbeid mellom kommunen, frivillige og sosialt entreprenørskap i byplanlegging
  • Utvikle utstyrssentral
Fant du det du lette etter?