Livslang læring

Sykkelprosjekt for eldre - Klikk for stort bildeSykkelprosjekt for eldre

Dette gjør vi

På bloggen Arendalsfolk skriver vi om det vi gjør for å fremme livslang læring.

Livslang læring er all læringsaktivitet en person deltar i gjennom hele livet, med mål om å øke kunnskaper, evner og kompetanse, enten det er i et personlig, samfunnsmessig eller arbeidsrelatert perspektiv (EU).

Mål

Arendal kommune skal fremme livslang læring og ta ansvar for at opplæringstilbudet er tilrettelagt for alle. Vi ønsker å gi barn og unge like muligheter i skoler og barnehager. Undervisningen og undervisningsmetodene må fremme motivasjon og nysgjerrighet i inkluderende læringsmiljø.
 

Kommunen vil derfor:

  • Vi vil ha økt fokus på de fem grunnleggende ferdighetene: digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. I tillegg skal vi ha fokus på noen viktige kompetanser som fagkompetanse, kreativitet, samarbeid, kritisk tenkning, det å lære å lære, personlig- og sosialt ansvar.
  • Legge vekt på å løfte de voksne med lavest kompetanse
  • Forsterke arbeidet med å integrere og reintegrere borgere gjennom aktiviteter som motvirker utenforskap
  • I barnehager og skoler skal barn med lærevansker få hjelp så tidlig som mulig.

Tjenesteutvikling

  • Utvikle gode rutiner og samarbeidsformer i forbindelse med overgang barnehage – skole – videregående skole

Ressursmobilisering

  • Bidra til at det skapes foreldrenettverk på alle skoler og alle skoleklasser
  • Utvikle gode praksisplasser, lærlingeløp og læringsarenaer – et felles ansvar mellom Arendalkommune, Aust-Agder fylkeskommune og næringslivet
  • I dag blir 11 % av ressursene til skolebudsjettet fordelt ut fra sosioøkonomiske faktorer. Prosentandelen bør økes gradvis til 15 %, for å fremme arbeidet med utjevning av levekårsforskjeller.
Fant du det du lette etter?