Like muligheter

Dette gjør vi

På bloggen Arendalsfolk skriver vi om det vi gjør for å skape like muligheter.

Enkeltindivider i dagens samfunn har forskjellige forutsetninger som fører til ulike muligheter. Norge er kåret til verdens beste land å bo i, der alle har like rettigheter. Likevel går utviklingen mot større sosiale ulikheter. Dette innebærer at individer har ulik tilgang på ressurser, som inntekt, formue, helse og kunnskap som kan brukes for å styre eget liv.

Like muligheter innebærer at individer med ulike forutsetninger får mulighet til å realisere sitt potensial uavhengig av kjønn, legning, etnisk bakgrunn eller kulturell/religiøs tilhørighet. Det må legges til rette for god helse og sunne valg gjennom hele livsløpet.
 

Mål

Arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse og levekår skal prioriteres høyt, og like muligheter skal tenkes i alt arbeid i alle sektorer.
 

Kommunen vil derfor:

  • Legge til rette for mestring gjennom hele livsløpet.
  • Igangsette geografiske tiltak på sonenivå med bakgrunn i “levekårsrapport 2014”
  • Øke innbyggernes forutsetninger for god helse gjennom informasjon og aktiviteter
  • Avdekke og utjevne fattigdomsproblematikk
  • Gi tidlig innsats ovenfor barn og deres omgivelser for å fremme gode oppvekstvilkår
  • Ha nulltoleranse mot vold og mobbing. Forebygge og avdekke vold i nære relasjoner, og styrke voksenrollen knyttet til barn generelt, og til barn som mobbes spesielt. 

Tjenesteutvikling

  • Styrket og tverrsektoriell oppfølging av barn og unge for å sikre like muligheter til kognitiv, språklig, personlig, sosial og helsemessig utvikling og vekst.
  • Jobbe for økt likestilling i alle ledd.

Ressursmobilisering

  • Sikre nødvendig kunnskap for å avdekke vold og mobbing mot barn.
  • Utvikle ressursoversikt relatert til positive og kreative aktiviteter rettet mot barn og unge
Fant du det du lette etter?