Utvikling av Tangen friområde - Arendal kommune

Utvikling av Tangen friområde

Tangen er i en spennende tid med transformasjon av området fra næring til boligområde. Vi i kommunen ønsker å se på hvordan friområdet på Tangen kan utvikle seg i takt med resten av området.

Vi trenger derfor hjelp fra innbyggerne til å finne ut av hvordan området fungerer i dag, hva vi må ta vare på for framtiden og hva som savnes i området i dag. 

Slik kan du bidra 

Vi har laget en spørreundersøkelse om hvordan området fungerer i dag. Her må du svare på noen spørsmål om hvordan du bruker området i dag og hva du mener om innholdet. 

I tillegg har vi en løsning der du kan komme med konkrete innspill dersom du brenner inne med noen gode ideer. Her kommer du inn til et kart, der du kan merke av plassering og skrive litt om hvorfor akkurat din idé bør gjennomføres.  

Undersøkelsen er nå avsluttet. Takk til alle som svarte!

Les resultatene fra undersøkelsen (PDF, 2 MB)

Hvis du også ønsker å mene noe om utviklingen av de bebygde områdene må du vente på høringen til reguleringsplanen for området - reguleringsplan Tangen allé 36-39

Kontakt oss

Gidske Houge
Rådgiver planavdelingen

Klara Malene Bjørkli
Rådgiver planavdelingen