Sentrumsregnskapet

Sentrumsregnskapet skal gjøre det enklere for næringslivet og kommunen å planlegge. 
Målet er at folk fortsatt skal ha lyst til å bo og oppholde seg i Arendal sentrum.

Kart

Se sentrumsregnskapet i vår kartløsning