Plan for Torvet og Strandgata

Status mars 2017

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 13. april 2016,( sak 15/5113) å legge planen ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill var 15. august 2016. Les innspillene fra Arendal by og Aust-Agder fylkeskommune (PDF, 775 kB).

Planforslaget ligger til avklaring hos kommuneledelsen i forhold til hvem som skal eie og drifte takløsning som er foreslått i planen. Inntil dette er avklart blir ikke helhetlig plan lagt fram for vedtak i kommuneplanutvalget.
 

Planforslag

Planen foreslår blant annet en takløsning i nordvestre del av Torvet og en fortausutvidelse med ny beplantning på Strandgatas nordside. Videre foreslås å rive den røde boden i nord, men fontenene foreslås beholdt der de er. 

Dokumenter 

Kontakt oss

Har du spørsmål?
Kristin Fløystad 
Tlf: 37 01 30 94