Nye kulturlokaler

Hva 

Kilden og det tidligere Statens hus (Kanalgården) midt i Arendal sentrum ombygges og skal fungere som et felles kulturbygg.

Hvorfor 

Vi vil samlokalisere tilbud til ungdom, kulturskolen og det frivillige kulturliv. 
I dag har kulturskolen undervisning på tre steder i Arendal: Munkehaugen, Kilden og biblioteket. Ved å samle alle aktivitetene i Kanalgården, som ligger vegg i vegg med Kilden, kan det bli et betydelig sambruk. Kilden er i dag ungdomsklubb og samlingssted for lokal kulturliv, og her ligger også teatersalen som både brukes av kulturskolen og andre. Det frivillige musikkliv har i mange år ønsket seg og jobbet for flere og bedre øvingslokaler.

Slik jobber vi 

Vi har satt sammen en arbeidsgruppe som jobber med utforming og innhold i de to byggene. De representerer brukergruppene som skal bruke byggene, og Arendal eiendom har prosjektledelsen. Kanalgården AS bygges om av Norgesgruppen Eiendom Agder AS, men er i tett kontakt med arbeidsgruppen og Arendal eiendom.
Barn og unge vil få mulighet til å medvirke og påvirke underveis i prosessen. Frivillig kulturliv er representert gjennom Arendal og Aust-Agder musikkråd, men det vil også bli holdt åpne møter underveis for å få innspill fra de som skal bruke byggene.

Planen er

De nye byggene skal stå klar i løpet av 2020 og skal blant annet inneholde store øvingssaler, undervisningsrom, konsertlokale, ungdomsklubb, aktivitetsrom for dans, kunst, multimedia og film, samt teatersal.

Tegningene viser de nye kulturlokaler i Kanalgården. Kilden blir også ombygget så det blir et felles hus. Det kan bli endringer underveis. 

Tidslinje

Innflytting i nye lokaler

Sommeren 2020 skal byggene stå ferdige.
Vi flytter inn i sommerferien og gleder oss til å ønske velkommen i nye flotte lokaler i august! 

01.07.2020

Workshop med ungdom

Vi inviterer ungdom i Arendal til workshop om nye kulturlokaler.
Her kan ungdom bli med å påvirke hvordan det nye huset skal se ut innvendig.

Hvordan har du lyst til å ha det?
Hva har du lyst til å drive med i det nye huset?  

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker svar på. 

Vi får besøk av kunstner Nina Vestby  som bruker metoden splotting i sin workshop. 

Her kan du lese om hva splotting er. 
Finn mer informasjon om workshop på Facebook

15.02.2019 15.00

Vi velger interiørarkitekt

01.02.2019

Ombygging av Kilden starter

01.02.2019

Tømming av Kilden

Alle lag og foreninger har ryddet ut alle sine eiendeler av bygget. Ansatte har tømt bygget for alt løst inventar. Arendal eiendom har begynt arbeidet innvendig.

07.01.2019

Riving av Kanalgården

Arbeidet starter november. 

30.11.2018

Kulturlokaler i sentrum

Nye kulturlokaler legges inn i kommunens budsjett og handlingsprogram for 2020-2023. Kostnadene ved ombygging av Kilden legges inn i budsjettet til Arendal eiendom. 

 

27.09.2018

Vedtak om Kanalgården som nytt kulturbygg

Arendal bystyre vedtar å gå i forhandlinger med Kanalgården AS som anbefalt av rådmannens arbeidsgruppe. 

31.08.2017

Arbeidsgruppe nedsatt for å jobbe med kulturlokaler

I forbindelse med behandling av "Budsjett og handlingsprpgram 2017-2020" ble det nedsatt en arbeidsgruppe. 

Lokaler til kulturskole og det øvrige kulturliv:
Kulturskolen trenger lokaler som samler alle tilbud i sentrumsnære omgivelser, slik at utviklingsarbeidet med fokus på mer samspill og nye tilbud kan ivaretas. Det øvrige kulturliv har også i mange år manglet tilfredsstillende øvings- og produksjonslokaler, og dette gjelder spesielt musikklivet.

08.12.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Prosjektansvarlig
Linda Sætra 
Enhetsleder kultur
Tlf: 995 78 303

Prosjektleder ombygging Kilden og oppfølging av Kanalgården
Jarl Bollmann Pedersen, Arendal eiendom

Ekstern rådgiver kulturbygg
Dag Tynes, D3

Arbeidsgruppe
Martha Marita Hansen, Kulturskolen
Anne Lise Halvorsen, Kulturnettverket
Bård Sverre Torstensen, Kilden
Marie Skeie Bartholdsen, Kilden
Ole Johan Lillegård, Munkehaugen
Vidar Kristensen, kulturskolen/Arendal musikkråd
Inger Haugan Aasland, Aust-Agder musikkråd
Maria Dalby, kommunikasjon