Kulturkammeret har fått nettside

Besøk kultur-kammeret.no

Nye kulturlokaler

Hva 

Kilden og det tidligere Statens hus (Kanalgården) midt i Arendal sentrum ombygges og skal fungere som et felles kulturbygg. Det nye kulturkammeret.

Hvorfor 

Vi vil samlokalisere tilbud til ungdom, kulturskolen og det frivillige kulturliv. 
I dag har kulturskolen undervisning på tre steder i Arendal: Munkehaugen, Kilden og biblioteket. Ved å samle alle aktivitetene i Kanalgården, som ligger vegg i vegg med Kilden, kan det bli et betydelig sambruk. Kilden er i dag ungdomsklubb og samlingssted for lokal kulturliv, og her ligger også teatersalen som både brukes av kulturskolen og andre. Det frivillige musikkliv har i mange år ønsket seg og jobbet for flere og bedre øvingslokaler.

Slik jobber vi 

Vi har satt sammen en arbeidsgruppe som jobber med utforming og innhold i de to byggene. De representerer brukergruppene som skal bruke byggene, og Arendal eiendom har prosjektledelsen. Kanalgården AS bygges om av Norgesgruppen Eiendom Agder AS, men er i tett kontakt med arbeidsgruppen og Arendal eiendom.
Barn og unge vil få mulighet til å medvirke og påvirke underveis i prosessen. Frivillig kulturliv er representert gjennom Arendal og Aust-Agder musikkråd, men det vil også bli holdt åpne møter underveis for å få innspill fra de som skal bruke byggene.

Planen er

De nye byggene skal stå klar i løpet av 2020 og skal blant annet inneholde store øvingssaler, undervisningsrom, konsertlokale, ungdomsklubb, aktivitetsrom for dans, kunst, multimedia og film, samt teatersal.

Tegningene og bildene viser de nye kulturlokaler i Kanalgården. Kilden blir også ombygget så det blir et felles hus. Det kan bli endringer underveis. 

Tidslinje

Kulturkammeret åpner

Kulturkammeret åpner for alle 1. september. 

01.09.2020

Innflytting i nye lokaler

Sommeren 2020 skal byggene stå ferdige.
Vi flytter inn i sommerferien og gleder oss til å ønske velkommen i nye flotte lokaler.

01.08.2020

Åtte søknader sendt Kulturrom

Vi har søkt Kulturrom om tilskudd til teknisk utstyr til visningsrom og øvingsrom. Vi har også søkt om utstyr til øvingsrom slik at band og andre kan koble seg til og spille. 

Dette blir et topp moderne hus for kultur. Vi får svar på søknadene i midten av juni.

02.03.2020

Navnet er funnet

Det nye navnet er Kulturkammeret. Det er ungdommen som har vært med til å bestemme det nye navn. I alt kom 100 navneforslag inn. Les mer

10.02.2020

3.6 millioner kroner til Kulturkammeret

Vi fikk et veldig positivt svar på søknadene våre til Kulturrom. 3, 6 millioner til akustiske tiltak i de to byggene.

Stort løft til Arendal - Kulturrom 2 tildelingsrunde 2019

Omtale av saken i Agderposten og ArendalsTidende

01.11.2019

Informasjonsmøte om nye kulturlokaler

Kulturlivet skal fylle bygget som før het Statens hus med musikk, kunst, sang, dans og teater - og masse folk! Kilden aktivitetshus bygges om og det lages en innvendig passasje mellom de to byggene.

Kulturskolen, det frivillige kulturliv, ungdom, profesjonelle og amatører skal få glede av kulturlokalene som får den beste plasseringen - midt i sentrum!

Kom og hør hva som er planlagt i lokalene, som åpner i august 2020. Møtet er på Arendal bibliotek Les mer om arrangementet.

04.04.2019 18.00

Workshop: Idemyldring - innhold og navn

Vi inviterer ungdom i Arendal til den tredje workshopen om nye kulturlokaler. Du trenger ikke ha vært med på de andre for å delta på denne. Her kan du bli med å påvirke navnet på det nye huset!

Hva skal de nye kulturlokaler for ungdom hete?
Har du et bra forslag til navn?
Bli med på neste workshop og idemyldrer til navn på det nye huset.
Vi plukker ut gode forslag som dere stemmer frem.

Workshop for ungdom 13-25 år
Gratis pizza og snacks!
12. April kl. 15 -17.
Arendal kulturhus, lille Torungen

04.04.2019 15.00

Andre workshop med ungdom

Vi inviterte ungdom i Arendal til workshop nummer to om nye kulturlokaler.

Interiørarkitekt Katrine fra Asplan Viak visste oss idéforslag fra den første workshopen. Dette ga utgangspunkt for diskusjon om aktiviteter, hvilke rom som kan brukes til hva og i tillegg kom det inn nye ideer. Les mer.

06.03.2019

Workshop med ungdom

Vi inviterer ungdom i Arendal til workshop om nye kulturlokaler.
Her kan ungdom bli med å påvirke hvordan det nye huset skal se ut innvendig.

Hvordan har du lyst til å ha det?
Hva har du lyst til å drive med i det nye huset?  

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker svar på. 

Vi får besøk av kunstner Nina Vestby  som bruker metoden splotting i sin workshop. 

Her kan du lese om hva splotting er. 
Finn mer informasjon om workshop på Facebook

15.02.2019 15.00

Vi velger interiørarkitekt

01.02.2019

Ombygging av Kilden starter

01.02.2019

Tømming av Kilden

Alle lag og foreninger har ryddet ut alle sine eiendeler av bygget. Ansatte har tømt bygget for alt løst inventar. Arendal eiendom har begynt arbeidet innvendig.

07.01.2019

Riving av Kanalgården

Arbeidet starter november. 

30.11.2018

Kulturlokaler i sentrum

Nye kulturlokaler legges inn i kommunens budsjett og handlingsprogram for 2020-2023. Kostnadene ved ombygging av Kilden legges inn i budsjettet til Arendal eiendom. 

 

27.09.2018

Vedtak om Kanalgården som nytt kulturbygg

Arendal bystyre vedtar å gå i forhandlinger med Kanalgården AS som anbefalt av rådmannens arbeidsgruppe. 

31.08.2017

Arbeidsgruppe nedsatt for å jobbe med kulturlokaler

I forbindelse med behandling av "Budsjett og handlingsprpgram 2017-2020" ble det nedsatt en arbeidsgruppe. 

Lokaler til kulturskole og det øvrige kulturliv:
Kulturskolen trenger lokaler som samler alle tilbud i sentrumsnære omgivelser, slik at utviklingsarbeidet med fokus på mer samspill og nye tilbud kan ivaretas. Det øvrige kulturliv har også i mange år manglet tilfredsstillende øvings- og produksjonslokaler, og dette gjelder spesielt musikklivet.

08.12.2016

Kontakt oss

Prosjektansvarlig
Linda Sætra 
Enhetsleder kultur
Tlf: 995 78 303

Prosjektleder ombygging Kilden og oppfølging av Kanalgården
Rune Halvorsen, Arendal eiendom

Ekstern rådgiver kulturbygg
Dag Tynes, D3

Arbeidsgruppe
Martha Marita Hansen, Kulturskolen
Anne Lise Halvorsen, Kulturnettverket
Bård Sverre Torstensen, Kulturkammeret
Marie Skeie Bartholdsen, Kulturkammeret
Benjamin Pyke-Lindtveit, Kulturkammeret
Vidar Kristensen, kulturskolen/Arendal musikkråd
Inger Haugan Aasland, Aust-Agder musikkråd
Maria Dalby, kommunikasjon