Ny kommuneplan - samfunnsdel - Arendal kommune

Ny kommuneplan - samfunnsdel

Her kan du følge arbeidet med den nye samfunnsdelen. 

Hva 

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arendal bystyre vedtok i november 2022 å starte opp arbeidet med en ny samfunnsdel. Denne skal vedtas av nytt bystyre i utgangen av 2024. Kommuneplanens samfunnsdel legger viktige føringer for utvikling av kommunen, og setter rammene for mange prioriteringer framover.

Hvordan 

Arbeidet er organisert med en arbeidsgruppe og en større prosjektgruppe. I 2023 skal det lages et kunnskapsgrunnlag som blant annet skal inneholde utfordringsbildet kommunen står overfor og en status for folkehelse. Arbeidet skal være basert på KS sine prinsipper for kommunenplanens samfunnsdel. 

Medvirkning er en viktig del av arbeidet. Vi skal gjennomføre innpillsmøter og vi vil legge til rette for digital medvirkning. Vi ønsker også å bruke 300-årsjubileet som en arena for medvirkning, engasjement og dialog. 

Tidsplan

14. september 2023

Digital medvirkning er publisert. 

Innspill og ideer til hvordan vi ønsker å leve i fremtiden er utarbeidet og publisert. Undersøkelsen er åpen for alle og tar for seg ulike tema som er relevant for kommuneplanens samfunnsdel.

7. juni 2023

Folkemøte om fremtidens Arendal

7. juni inviterte Arendal kommune til folkemøte i Arendal kultur- og rådhus, Lille Torungen. Vår nye kommunedirektør Inger Hegna fortalte om kommunens utfordringer og muligheter i fremtiden. I tillegg kom den "sosiale-designeren" Tessy Britton og fortalte hvordan man kan bygge bærekraftige og gode lokalsamfunn gjennom samskaping. Siste del av arrangementet bestod i en kreativ prosess hvor vi sammen fikk opp utfordringene de gode ideene om vårt felles fremtidsbilde.

Se Inger Hegnas innlegg om utfordringer og muligheter her.

25. mai 2023

Bystyret skal behandle en sak om deres involvering i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Her er lenke til politisk saksgang 

7. mai 2023

I forbindelse med 300årsjubileet til Arendal ble barnehagebarn invitert til å si noe om de ønsker for byen. Barna kom med mange gode innspill som ble hengt opp på Torvet samlet inn i etterkant. 

Februar 2023

Forslag til prosjektplan ble godkjent av kommunedirektørens ledergruppe. 

Januar 2023

Prosjektgruppen gav innspill til kommunens utfordringsbilde. 

Desember 2022

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid. 

November 2022

Arendal bystyre vedtok i november 2022 å starte opp arbeidet med en ny samfunnsdel. 

Kontakt oss

Prosjekteier
Anne Cathrine Haugland, kommunalsjef samfunnsutvikling

Arbeidsgruppe
Line Eielsen Malde, prosjektleder
Runa Sandnes Lindebjerg, kommunikasjon
Tone Merete Worren, helse
Hans Birger Nilsen, plan

Prosjektgruppe
Linda Sætra, kultur
Stine Karin Håtuft, kultur
Elisabeth Nærestad, forebyggende
Øystein Neegaard, oppvekst
Lisbeth Iversen, MHFA
Siglin Solbakken, HR
Kristin Fløystad, plan
Erik Bøylestad Nilsen, næring
Ragnhild Hammer, miljø og klima