Ny kommuneplan - samfunnsdel

Hva 

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arendal kommune vedtar ny arealdel i løpet av 2019. Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas av bystyret senest i august 2019. Kommuneplanen samfunnsdel skal sikre en god utvikling i kommunen vår. Mål og visjoner er en viktig del av arbeidet. 

Dokumenter

Forslag til planprogram

Hvordan

Kommuneplanens samfunnsdel legger viktige føringer for utvikling av kommunen, og setter rammene for mange prioriteringer fremover. Derfor er det ekstra viktig at så mange som mulig får medvirke, forme og påvirke resultatet. I løpet av våren skal vi arrangere folkemøter for alle innbyggere og det blir også mulighet å komme med innspill i det digitale folkemøtet. 

Hva har skjedd og hva skjer?

Vårt Arendal - hva betyr kultur for en bærekrafig fremtid?

Bli med på folkemøte!

Tema: Kultur og kulturens bidrag
Sted: Arendal bibliotek
Tid: Onsdag 27. februar 2019 kl. 18:00–20:00

Se Facebookarrangement og si at du kommer

Vårt Arendal - utdanning, mindre ulikhet og bedre samarbeid

Bli med på folkemøte!

Tema: Skole og oppvekst
Sted: Nedenes skole, i biblioteket på ungdomsskolen. 
Tid: Tirsdag 26. februar 2019 kl. 18:00–20:00

Se Facebookarrangement og si at du kommer

Vårt Arendal - god helse, mindre ulikhet og bedre samarbeid

Bli med på folkemøte!

Tema: Helse, folkehelse, medvirkning 
Sted: Bjorbekktunet
Tid: Onsdag 13. februar 2019 kl. 18:00–20:00

Se Facebookarrangement og si at du kommer

Vårt Arendal - arbeid, vekst, byutvikling, klima og mere til

Bli med på folkemøte!

Tema: Næring og miljø
Sted: Eureka kompetanse
Tid: Tirsdag 12. februar 2019 kl. 18:00–20:00

Se Facebookarrangement og si at du kommer

Digitalt og sosialt folkemøte - 6. februar

Nesten hele verden samles - for å snakke om drømmer og ønsker for Arendal.
Vi vil ha med deg også!

Når: 6. februar kl 13:00-15:30
Hvor: Vitenbiten, Kunnskapshavna
Arrangør: Arendal voksenopplæring og Med Hjerte For Arendal
Se Facebookinvitasjonen

Bli med på digitalt folkemøte

Alle innspill i det digitale folkemøtet blir anonymisert og samlet i en åpen søkbar idé- og holdningsdatabase. Alt som kommer inn via det digitale folkemøtet blir sendt inn som et høringssvar til den nye kommuneplanen.  

Du kan delta på to måter: 

Workshop 27. februar

Hva er din drøm for Arendal? 
Hvordan synes du Arendal skal være i fremtiden? Bli med på workshop 27. februar, kl 08:30 - 15:00.

Alle elevrådene får invitasjon til workshop
Nå lager Arendal kommune en viktig plan som handler om hvordan det skal være å leve i Arendal i fremtiden. Elevrådet skal finne 2 personer som har noe viktig å si om dette.Send navn og telefonnummer til terje.eikin@arendal.kommune.no senest 12. februar.

 

Tyholmen og Hisøy frivilligsentral - workshop 17. januar

Torsdag 17. januar 2019 ble det arrangert en workshop om ny kommuneplan. Møtet ble holdt på Tyholmen frivilligsentral. 

Folkemøte 14. januar - Eydehavn Kuben frivilligsentral

Eydehavn Kuben frivilligsentral ønsket velkommen til møte om innspill til ny kommuneplan. Møtet ble arrangert på Stuenes skole. 
 

Vårt Arendal - workshop 12. januar

Lørdag 12. januar fra kl. 10 - 14 ble det arrangert folkemøte i Lille Torungen, i Arendal kultur- og rådhus. 

Temaet for møtet var den nye kommunenplanen.

Invitasjonen så slik ut: 
«Hva drømmer du om for Arendal, og hvordan kan vi sammen forme Arendals fremtid på en bærekraftig måte?»
Se Facebookarrangementet.

Folkemøte 8. januar - Tromøy frivilligsentral

Tromøy frivilligsentral ønsker velkommen til folkemøte.

Dag: tirsdag 8. januar
Tid: 18:00 - 20:30.
Sted: Østre Tromøy trim og idrett sitt klubbhus. Dybdalsveien 49, 4812 Kongshavn

Vil vi bare sitte å se på utviklingen, eller være med og ta styring? Arendal kommune inviterer til medvirkning i prosessen med å utarbeide ny kommuneplan – samfunnsdel 2018 – 2028, der FN’s bærekraftsmål vil ha en overordnet rolle.

Hva betyr dette for oss som bor/jobber på Tromøya? Hva kan vi selv gjøre? Vi ønsker å invitere til felles innspill om det som er viktig for alle på øya.

Se Facebookarrangementet og si at du kommer.

Planprogram - offentlig ettersyn

På kommuneplanutvalgets møte 21. november ble det vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. 

Frist for merknader og innspill var 18. januar 2019. 

Workshop om FNs-bærekraftsmål for samarbeidsrådet i Med hjerte for Arendal - 21.11.18

Hva betyr målene for oss og hvordan kan vi samarbeide for å nå dem?
 

Planprogrammet ble vedtatt i kommuneplanutvalget - 21.11.18

Les forslag til planprogram.

Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i perioden 01.12.2018 - 18.01.2019. 

Workshop på Arendal bibliotek - 12.12.18

Workshop med elever fra Arendal voksenopplæring.
Les artikkel om workshopen - Arendals Tidende

Hvilke bærekraftsmål er viktige for Arendal kommune?

Det ble gjennmomført en samling for Arendal bystyre og styringsgruppa for kommuneplanen. Det blir bestemt at de viktigste målene for Arendal kommune er:


Se alle FNs bærekraftsmål.

Workshop om bærekraftsmål - 18.10.18

Workshop med Med hjerte for Arendal og Arendal bystyre der vi jobber med hvilke bærekraftsmål som er spesielt relevante både med tanke på utfordringer og muligheter i Arendal.

18.10.2018

FNs bærekraftsmål

Det vedtas at Arendal kommune ønsker å lære av Asker kommunes arbeid med ny kommuneplan. Asker har brukt FNs bærekraftsmål som overordnede mål for arbeidet med ny kommuneplan.

FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bilde

Styringsgruppe for ny kommuneplan

Det opprettes en styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanen. Styringsgruppen består av: 

  • Politisk styringsgruppe
  • Med hjerte for Arendal
  • Administrativ koordineringsgruppe
  • Ressursgruppe / arbeidsgruppe
01.10.2018

Bystyret vedtar at ny kommuneplan skal baseres på FNs bærekraftsmål - 06.09.18

Det skal utarbeides et planprogram for arbeidet med planen. Plan- og bygningsloven setter krav til utarbeidelse og høring av planprogrammet.

Saksfremlegg - Oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

6. sept. 2018

06.09.2018

Bystyret vedtar sivilsamfunnsstrategien - 27.09.18

27.09.2018

Dugnad for samskaping - 04.04.18

Åpent møte i Bankgården. Se Facebook-arrangementet.

04.04.2018

Studietur til Aarhus - 12.03.18

Studietur for politikere, administrasjon og representanter fra Med hjerte for Arendal til Aarhus for å lære om medborgerinvolvering og samskaping.

12.03.2017

Samskaping i Arendal - 06.12.17

Oppstart av arbeidet med sivilsamfunnsstrategien. 

06.12.2017

Slik jobber vi

Bystyret har oppnevnt ulike grupper som skal jobbe med forslag til ny kommuneplan:

  • Politisk styringsgruppe
  • Med hjerte for Arendal
  • Administrativ koordineringsgruppe
  • Ressursgruppe / arbeidsgruppe
Fant du det du lette etter?

Vi har spørsmålene, har du svarene?

Bli med på folkemøte 12., 13., 26. eller 27. februar. Les mer om hva, hvor og når her på siden eller se arrangementsoversikten på Facebook.

Du kan også delta i diskusjonen i det digitale folkemøtet.

Kontaktinfo

Har du ideer eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss.

Kommuneplanlegger
Hans Birger Nilsen
Tlf: 920 21 632

Med hjerte for Arendal
Lisbeth Iversen
Tlf: 920 14 606

Kommunikasjon og samskaping
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113

Politisk styringsgruppe
Terje Eikin, varaordfører (leder)
Pål Koren Pedersen, leder komite for næring og kultur
Atle Svendal, leder komite for helse
Gjermund Orrego Bjørndal, leder komite for oppvekst
Torbjørn Nilsen, Frp
Roar Gundersen, Høyre

Med hjerte for Arendal
Synnøve Hagane, Eydehavn Kuben frivilligstentral 
Karete Johansen, Idrettskretsen 
Arild Olsbu, Kirkens bymisjon 
Morten V. Haakstad, Leder i Arendal næringsforening
Lisbeth Iversen, leder for Med hjerte for Arendal

Administrativ koordineringsgruppe
Rådmann og kommunalsjefer

Ressursgruppe / arbeidsgruppe
Hans Birger Nilsen
Anne Cathrine Haugland
Geir Skjæveland
Gunn Alice Andersen
Øystein Neergaard
Tone Worren Kløcker
Linda Sætra
Line Eielsen Malde