Ny kommuneplan - samfunnsdel

Forslag til planprogram er på høring frem til 18. januar 2019.

Hva 

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arendal kommune vedtar ny arealdel i løpet av 2019. Arbeidet med å fornye kommuneplanens samfunnsdel er i gang. Kommuneplanen samfunnsdel skal sikre en god utvikling i kommunen vår. Mål og visjoner er en viktig del av arbeidet. 

Den nye kommuneplanen skal vedtas av bystyret i løpet av august 2019. 

Hvordan

Kommuneplanens samfunnsdel legger viktige føringer for utvikling av kommunen, og setter rammene for mange prioriteringer fremover, det er derfor ekstra viktig at så mange som mulig får medvirke, forme og påvirke resultatet.

Tidslinje

Planprogram - offentlig ettersyn

På kommuneplanutvalgets møte 21. november ble det vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. 

Skjema for innspill til planprogrammet.

Frist for merknader og innspill er 18. januar 2019. 

Møte i samarbeidsrådet for Med hjerte for Arendal - 21.11.18

Planprogrammet ble vedtatt i kommuneplanutvalget - 21.11.18

Les forslag til planprogram.

Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i perioden 01.12.2018 - 18.01.2019. 

Hvilke bærekraftsmål er viktige for Arendal kommune?

Det ble gjennmomført en samling for Arendal bystyre og styringsgruppa for kommuneplanen. Det blir bestemt at de viktigste målene for Arendal kommune er:

Mål 3: Sikre og fremme god helse for alle
Mål 4: Sikre inkluderende og rettferdig kvalitets-utdanning for alle og fremme livslang læring
Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle 
Mål 10: Redusere ulikhet

Se FNs bærekraftsmål.

Workshop om bærekraftsmål - 18.10.18

Workshop med Med hjerte for Arendal og Arendal bystyre der vi jobber med hvilke bærekraftsmål som er spesielt relevante både med tanke på utfordringer og muligheter i Arendal.

18.10.2018

FNs bærekraftsmål

Det vedtas at Arendal kommune ønsker å lære av Asker kommunes arbeid med ny kommuneplan. Asker har brukt FNs bærekraftsmål som overordnede mål for arbeidet med ny kommuneplan.

FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bilde

Styringsgruppe for ny kommuneplan

Det opprettes en styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanen. Styringsgruppen består av: 

  • Politisk styringsgruppe
  • Med hjerte for Arendal
  • Administrativ koordineringsgruppe
  • Ressursgruppe / arbeidsgruppe
01.10.2018

Bystyret vedtar at ny kommuneplan skal baseres på FNs bærekraftsmål - 06.09.18

Det skal utarbeides et planprogram for arbeidet med planen. Plan- og bygningsloven setter krav til utarbeidelse og høring av planprogrammet.

Saksfremlegg - Oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

6. sept. 2018

06.09.2018

Bystyret vedtar sivilsamfunnsstrategien - 27.09.18

27.09.2018

Dugnad for samskaping - 04.04.18

Åpent møte i Bankgården. Se Facebook-arrangementet.

04.04.2018

Studietur til Aarhus - 12.03.18

Studietur for politikere, administrasjon og representanter fra Med hjerte for Arendal til Aarhus for å lære om medborgerinvolvering og samskaping.

12.03.2017

Samskaping i Arendal - 06.12.17

Oppstart av arbeidet med sivilsamfunnsstrategien. 

06.12.2017

 

Slik jobber vi

Bystyret har oppnevnt ulike grupper som skal jobbe med forslag til ny kommuneplan:

  • Politisk styringsgruppe
  • Med hjerte for Arendal
  • Administrativ koordineringsgruppe
  • Ressursgruppe / arbeidsgruppe
Fant du det du lette etter?

Høring av planprogram

Det er laget et forslag til planprogram. Vi inviterer deg til å komme med innspill. Fristen for innspill er 18. januar 2019. 
Skjema for innspill til planprogrammet.

Kontaktinfo

Har du ideer eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss.

Kommuneplanlegger
Hans Birger Nilsen
Tlf: 920 21 632

Med hjerte for Arendal
Lisbeth Iversen
Tlf: 920 14 606

Kommunikasjon og samskaping
Anne Cathrine Haugland
Tlf: 474 52 113

Politisk styringsgruppe
Terje Eikin, varaordfører (leder)
Pål Koren Pedersen, leder komite for næring og kultur
Atle Svendal, leder komite for helse
Gjermund Orrego Bjørndal, leder komite for oppvekst
Torbjørn Nilsen, Frp
Roar Gundersen, Høyre

Med hjerte for Arendal
Synnøve Hagane, Eydehavn Kuben frivilligstentral 
Karete Johansen, Idrettskretsen 
Arild Olsbu, Kirkens bymisjon 
Morten V. Haakstad, Leder i Arendal næringsforening
Lisbeth Iversen, leder for Med hjerte for Arendal

Administrativ koordineringsgruppe
Rådmann og kommunalsjefer

Ressursgruppe / arbeidsgruppe
Hans Birger Nilsen
Anne Cathrine Haugland
Geir Skjæveland
Gunn Alice Andersen
Øystein Neergaard
Tone Worren Kløcker
Linda Sætra