Viktige friluftsområder - kartlegging

I arbeidet med Areal-og transportplan for Arendalsregionen (ATP) har det blitt utarbeidet kart som viser viktige friluftsområder friluftsområder i kommunene. Friluftsområdene er delt opp i områdetyper som beskriver hva slags friluftsområde de er, hvilken funksjon de har og hvordan de brukes.

På bakgrunn av kartleggingen er det gjort en vurdering av hvilke områder som er viktige og hvilke områder som er svært viktige. Dette er kartinformasjon som blir nyttig i politiske behandlinger og vurderinger av framtidige utbyggingsområder eller i debatten om «varig vern» mot utbygging. 

 

Friluftsområder- svært viktige og viktige