Ny kommunedelplan for naturmangfold

Hva

Arendal kommune fikk våren 2021 tildelt midler fra Miljødirektoratet for utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold. 

Naturmangfoldet har verdi både som livsgrunnlag, opplevelsesverdi og utgangspunkt for verdiskapning. Kommunene har en nøkkelrolle i å sikre at naturen blir forvaltet på en god måte og gjennom dette bidra til å stanse tapet av naturmangfold. 

Slik jobber vi

Planen skal ta utgangspunkt i kommunens egen situasjon. Vi ønsker en bred medvirkning i planarbeidet helt fra start. For å fastsette prioriterte mål, oppgaver og ambisjonsnivå har vi derfor invitert aktuelle myndigheter og foreninger til et felles møte i juni. Oppstart av planarbeidet vil bli meldt etter dette. 

Tidsplan for arbeidet

Juni 2021:

Møte for å avklare planens målsetninger.
 

Høst 2021

Oppstart av planarbeid og høring av planprogram. 

Desember 2022

Vedtak av kommunedelplanen


 

Kontakt oss

Prosjektleder
Gidske Houge
Rådgiver planavdelingen

Prosjektmedarbeider
Morten Foss
Landbruksrådgiver

Innspill / merknader
postmottak@arendal.kommune.no
eller
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad