Min side - Arendal kommune

Min side

Arendal kommune skal i samarbeid med IKT Agder lage nye digitale tjenester til innbyggere. Disse skal være en del av Min side-løsningen. 

Hva 

Min side er i dag en løsning hvor innbyggere blant annet kan finne informasjon om sin eiendom og eiendomsskattegrunnlaget for eiendommen. Vi skal nå videreutvikle løsningen i samarbeid med IKT Agder.

Alt vi lager skal kunne gjenbrukes av de andre kommunene i IKT Agder-samarbeidet. 

Når? 

Vi har foreløpig planlagt 3 "leveransepakker" til Min side. 

Leveransepakke 1

  • Grunnboksinformasjon (tinglysninger og heftelser på din eiendom)
  • Faktura og gebyrer
  • Eiendomsskatt

Status: Grunnboksinformasjon og eiendomsskatt ligger ute på Min side. Du kan også få se og laste ned kopi av fakturaer som er sendt til deg. 

Leveransepakke 2

  • Post til og fra kommunen
  • Reguleringsplaner nær deg
  • Gjeldende planer i mitt område

Status: Disse tjenestene er utsatt

Leveransepakke 3

  • Barna mine
  • Varslingstjenester 

Status: Disse tjenestene er utsatt

Hvordan jobber vi?

Arendal kommune og IKT Agder bidrar med ansatte inn i dette arbeidet.

Arbeidsgruppa vil ta kontakt med fagmiljøer i kommunen før vi starter planleggingen av leveransepakkene. Vi skal snakke med både fagfolk i kommunen og innbyggere for å sikre at vi lager nyttige, gode og effektive tjenester. 

Slik kan du bidra

Enten du er innbygger eller ansatt - vi vil gjerne snakke med deg! Ta kontakt med oss hvis du har innspill, ideer eller spørsmål. 

Kontakt oss

Koordinator
Marthe Heldal 
Digital rådgiver
IKT Agder 

Arendal kommune
Rune Olsen 
IKT-leder
Mob: 47 09 04 22

Camilla Havik Cole
Webredaktør
Mob: 94 52 01 88