Oppgradering av Langbrygga

Vi skal oppgradere Langbrygga med nytt gate-belegg og grønne områder. Arbeidet skal være ferdig i mai 2022. 

Hvorfor?

I forbindelse med at det har blitt bygd flere store parkeringshaller i fjell har bystyret bestemt at det ikke lenger skal være parkering på Langbrygga. 

  • Langbrygga skal bli en attraktiv gate og et fint byrom.
  • Langbrygga skal også fungere som en bygate med kjøreareal og fortau inn mot bebyggelsen. 
  • Ut mot sjøen skal området fungere som kaiområde og bryggepromenade.   

Kai og bryggepromenaden er allerede bygget. Nå er det området mellom bryggepromenaden og bebyggelsen som skal oppgraderes  

Hva skjer når?

Oppstart rigging: uke 42.
Forventet anleggsstart: oktober 2021.
Forventet ferdigstillelse: mai 2022.

Framdriften kan bli påvirket av faktorer som ukjente forhold i grunnen, vintervær og andre uforutsette hendelser i anleggsperioden.

Hva betyr dette for deg som bor eller driver virksomhet på Langbrygga?

Adkomst og parkering

Alle parkeringsplasser på gateplan, unntatt plassen for forflytningshemmede, blir fjernet i forbindelse med anleggsarbeidene.  

Framkommeligheten blir redusert og det oppfordres til minst mulig kjøring. Nødvendig kjøring til eiendommene og vareleveranse er tillatt. 

Fotgjengere og sykler skal alltid kunne passere. Den allerede ferdigstilte bryggepromenaden kan brukes i hele perioden. 

Sikkerhet i anleggsperioden

Anleggsområdet vil bli sikret på forskriftsmessig måte. 

  • Respekter anleggsgjerder og annen sperring
  • Følg skilting og annen informasjon

Man vil også kunne oppleve støy, støv og generell anleggstrafikk. For de enkelte beboere vil det nok bli ekstra belastning i den perioden anlegget pågår nær der man bor.

Varsling

Vi varsler beboere i området via sms hvis vi har viktig informasjon om anleggsarbeidene. For å være sikker på at du mottar sms-varsling, ber vi deg sjekke at vi har riktig kontaktinformasjon

Kontakt oss

Entreprenør
Oveland Utemiljø AS
Tor Bjørn Oveland
Tlf: 90 82 01 96

Arendal kommune
Prosjektleder
Jann B. Nilsen
Tlf: 95 74 91 35

Byggeledelse
Stærk&Co as
Byggeleder
Geir A. Hommefoss
Tlf: 93 00 19 60