Ladeplan for elbåter

Hva 

Arendal kommune har fått penger fra Miljødirektoratet for å planlegge hvor det bør bli mulig å lade elbåter.

Ladeplan for elbåter i Arendal 


Tidsplan

Januar og februar 2021

Forundersøkelser, dybdeintervjuer, kartlegginger og spørreundersøkelse. 

Vi ønsker å forstå mer om dagens båtbruk, og forventninger til fremtiden. Derfor har vi blant annet bedt om innspill fra deg som bruker båt i Arendal, enten du bor her eller er på besøk.
Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Her er en oppsummering av resultatene.

Mars - april 2021

Definisjoner, personas, scenarioer, kartskisser og prototype.

Mai og juni 2021

Utvikling av rapport, høringsrunde. 

Ladeplan for elbåter i Arendal - utkast til høring

August - september 2021

Ferdigstillelse og sluttrapportering.

Ferdig plan

Kontakt oss

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 91 71 03 88