Ladeplan for elbåter

Hva 

Arendal kommune har fått penger fra Miljødirektoratet for å planlegge hvor det bør bli mulig å lade elbåter.

Tidsplan

Januar og februar 2021

Forundersøkelser, dybdeintervjuer, kartlegginger og spørreundersøkelse. 

Vi ønsker å forstå mer om dagens båtbruk, og forventninger til fremtiden. Derfor har vi blant annet bedt om innspill fra deg som bruker båt i Arendal, enten du bor her eller er på besøk.
Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Her er en oppsummering av resultatene.

Mars 2021

Definisjoner, personas, scenarioer, kartskisser og prototype.
 

April 2021

Utvikling av rapport, høringsrunde. 

Mai

Ferdigstillelse og presentasjon.

Kontakt oss

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 91 71 03 88