Ladeplan for elbåter

Arendal kommune har fått penger fra Miljødirektoratet for å planlegge hvor det bør bli mulig å lade elbåter. Det er laget en ladeplan for Arendal, og nå skal det lages en ladeplan fra Agder til indre Oslofjord. 

Ladeplan for elbåter, fra Agder til indre Oslofjord

Hva?

Arendal kommune har sammen med Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune fått penger fra Miljødirektoratets Klimasatsordning for å planlegge hvor det bør bli mulig å lade elbåter fra Agder til indre Oslofjord.

Hvordan?

Asplan Viak har fått konsulentoppdraget. Kommunene langs kysten er invitert til å melde fra om status for ladepunkt for elbåt; Hvor har de ladepunkt nå, hvor planlegges det ladepunkt og hvor ønskes det ladepunkt. Dette blir etter hvert lagt inn i et kart, som vi vil dele på denne siden.

Informasjonsmøte om ladeplan

Ladeplan for elbåter i Arendal 


Tidsplan

Januar og februar 2021

Forundersøkelser, dybdeintervjuer, kartlegginger og spørreundersøkelse. 

Vi ønsker å forstå mer om dagens båtbruk, og forventninger til fremtiden. Derfor har vi blant annet bedt om innspill fra deg som bruker båt i Arendal, enten du bor her eller er på besøk.
Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Her er en oppsummering av resultatene.

Mars - april 2021

Definisjoner, personas, scenarioer, kartskisser og prototype.

Mai og juni 2021

Utvikling av rapport, høringsrunde. 

Ladeplan for elbåter i Arendal - utkast til høring

August - september 2021

Ferdigstillelse og sluttrapportering.

Ferdig plan

17. -18. juni 2022: Lydløs elbåtfestival

På festivalen vil ladekartet for for elbåter, fra Agder til indre Oslofjord, bli presentert. Presentasjonskjer på Lydløskonferansen.

Ladekart

I kartet finner du informasjon om status for ladepunkter langs kysten fra Flekkefjord til Asker. Det viser hvor det er ladepunkt, type lading, planlagte ladepunkt og anbefalt ladepunkt. Kartet viser også rekkevidde. 

Du kan velge kartlag ved å klikke på boksen nede til høyre, og du kan aktivere og deaktivere tegnforklaring i boksen nede til venstre. Klikk på kartpunktet for å få mer informasjon. 

Gå til ladekartet.

Kontakt oss

Klima- og miljørådgiver
Ragnhild Hammer
Tlf: 91 71 03 88