Ny kulturplan 2023-2026 - Arendal kommune

Ny kulturplan 2023-2026

Arendal kommune arbeider med en temaplan for kultur, som omfatter alle deler av kulturlivet. 

Hvorfor

Kultur er viktig for oss alle og gir tilhørighet, engasjement, skaping, opplevelse, mestring og læring.

Vi ønsker å være en levende kulturkommune, der innbyggerne har et godt og likeverdig kulturtilbud og muligheter til å utfolde og utvikle seg innen sine interesseområder, uavhengig om det er tradisjonell kultur, idrett, friluftsliv, fritidsaktiviteter eller annet. 

Temaplanen for kultur skal gi gode forutsetninger og langsiktighet for å sikre dette målet, gjennom satsingsområder og prioriteringer. 

Hvordan kan du bidra?

Bidra i planprosessen

Innbyggere og lag og foreninger vil bli involvert i planprosessen, blant annet gjennom folkemøter.

Kom med innspill

Vi åpner nå for at de ikke har areal, eller ikke har areal som passer, kan spille inn sine behov. Muligheten for innspill gjelder både for organiserte lag og foreninger, samt engasjerte innbyggere som ikke er organiserte i et eget lag.

Vi håper så mange som mulig vil svare på undersøkelsene under. Svarfrist: 1. desember 2022. 

Undersøkelse - behov for nye arealer og anlegg for lag og foreninger

Undersøkelse - behov for nye arealer og anlegg for egenorganisert aktivitet

Behov for nye anlegg vil listes opp i kulturplanen, og vil inngå i fremtidige prioriteringer for spillemidler. Behov for nye areal vil også listes i kulturplanen.

Vår tidligere erfaring viser at ønskene fra alle i sum er større enn pengepotten, og kommunen må derfor prioritere mellom innspillene. Vi kan derfor ikke love at vi klarer å innfri ønskene og behovene til de enkelte lagene, men ved å få en oversikt, er vi et skritt nærmere å finne gode løsninger.

Når

Målet et at planen skal behandles politisk i løpet av våren 2023. 

Kontakt oss

Kultursjef Linda Sætra
Tlf: 99 57 83 03