Oppgradering av Jaktekaia/Kløckers plass

Det er laget en mulighetsstudie for å vise kombinasjoner av mulige tiltak i området. Byrommet mellom den eldre fine bygningsmassen mellom Kløckers hus og sjøen er et unikt flott område. Nå er området preget av et asfaltert og ødslig bygulv, og har et stort forbedringspotensial.

Hva 

Politikerne har allerede vedtatt at parkeringsplassene skal bort og målet er nå å utvikle dette til et nytt byrom der menneskene er i fokus. 

Hva er mulig - mulighetsstudie 

Studien er laget av siv. ark Ole Bache, Henning Larsen arkitekter, med midler fra Agder fylkeskommune. I mulighetsstudien kan du lese litt om områdets historie og det er utarbeidet 3 ulike måter å ta tak i bryggekanten mot sjøen, basert på hva som har vært i eldre tider. For resten av byrommet vises muligheter for en scene, samt plass for servering. 

Mulighetsstudie - Bruk og revitalisering av Jaktekaia  (PDF, 48 MB)
 
Mulighetsstudiet konkluderer ikke med én løsning, men viser mulighetene og utgjør dermed et godt grunnlag for videre diskusjon.

Hvorfor

Det overordnede målet med å oppgradere Jaktekaia er byliv, økt trivsel og attraksjonskraft. Vi ønsker å lage et nytt flott byrom. Målet er å ha en plan og finansiering på plass til byjubileet i 2023.

Hvordan 

Vi ønsker å få frem ulike ønsker for dette byrommet. Derfor inviterer vi alle til å komme med innspill via en spørreundersøkelse. Vi vil gå gjennom svarene og innspillene fra spørreundersøkelsen og lage et forslag til hva som skal skje videre. Forslaget blir tatt med inn til politisk diskusjon og avklaring i kommuneplanutvalget. Etter en politisk behandling vil vi gå ut med en bestilling/oppdrag for å få fram et helhetlig planforslag for byrommet. 

Slik kan du bidra

Mulighetsstudiet viser noen løsninger, nå ønsker vi å få flere ideer. Vi ønsker derfor å vite hva du tenker om oppgraderingen av Jaktekaia. Derfor inviterer vi alle til å svare på en spørreundersøkelse. 

Undersøkelsen er nå avsluttet. Frist for å svare var 15. desember. 

Kontakt oss

Byplanlegging
Kristin J. Fløystad
Tlf: 37 01 30 94

Bygartner
Jann B. Nilsen
Tlf: 95 74 91 35