Oppgradering av Jaktekaia/Kløckers plass - Arendal kommune

Oppgradering av Jaktekaia/Kløckers plass

Jaktekaia og byrommet omkring skal oppgraderes og gi innbyggerne et nytt oppholdssted. I dag er området regulert til parkeringsplass.

Hva 

Politikerne har allerede vedtatt at parkeringsplassene skal bort og målet er nå å utvikle dette til et nytt byrom der menneskene er i fokus. 

Skisser med mulige løsninger

Vi har tidligere gjennomført en mulighetsstudie. Det er arbeidet videre med 3 alternative skisseprosjekt som du kan se nærmere på her. Det er Henning Larsen AS som er valgt til konsulenter. De ulike skissene kan kombineres – det må ikke bare være det ene alternativet foran det andre. 
Les mer om skissene på Arendalsfolk. 

Hva er mulig - mulighetsstudie 

Studien er laget av siv. ark Ole Bache, Henning Larsen arkitekter, med midler fra Agder fylkeskommune. I mulighetsstudien kan du lese litt om områdets historie og det er utarbeidet 3 ulike måter å ta tak i bryggekanten mot sjøen, basert på hva som har vært i eldre tider. For resten av byrommet vises muligheter for en scene, samt plass for servering. 

Mulighetsstudie - Bruk og revitalisering av Jaktekaia  (PDF, 48 MB)
 
Mulighetsstudiet konkluderer ikke med én løsning, men viser mulighetene og utgjør dermed et godt grunnlag for videre diskusjon.

Hvorfor

Det overordnede målet med å oppgradere Jaktekaia er byliv, økt trivsel og attraksjonskraft. Vi ønsker å lage et nytt flott byrom. Målet er å ha en plan og finansiering på plass til byjubileet i 2023.

Hvordan 

Vi ønsker å få frem ulike ønsker for dette byrommet. Derfor inviterer vi alle til å komme med innspill via flere spørreundersøkelser. Forslag blir tatt med inn til politisk diskusjon og avklaring i kommuneplanutvalget. Etter en politisk behandling vil vi gå ut med en bestilling/oppdrag for å få fram et helhetlig planforslag for byrommet. 

Slik kan du bidra

Vi har allerede hatt en spørreundersøkelse i forbindelse med mulighetsstudien, og fått mange svar. 

Vi ønsker også å få mange meninger om de tre skissene før vi tar et endelig valg. Derfor inviterer vi alle til å svare på en spørreundersøkelse. Frist for å svare på undersøkelsen er onsdag 12. april. 

Svar på spørreundersøkelsen

Kontakt oss

Byplanlegging
Kristin J. Fløystad
Tlf: 37 01 30 94

Bygartner
Jann B. Nilsen
Tlf: 95 74 91 35