Hør!Her

HØR!HER sier vi, og arbeider for å mobilisere flere flerkulturelle stemmer i det offentlige rom gjennom filmproduksjon.

Hva 

Prosjektet er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og er et samarbeid mellom deltakere i norskopplæring, pedagoger, medieprodusenter og forskere. Prosjektet er 2-årig, og det gjennomføres 4 ulike film-workshops. 

Filmene som produseres tar utgangspunkt i de tverrfaglige temaene i læreplanen i norsk for innvandrere; demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Filmene er produsert i grupper, på tvers av ulike nasjonaliteter. Det vil i tillegg produseres en artikkel om arbeidet, samt en guide og en film som viser overførbarhet i metode til andre kommuner. 

Hvorfor

Vi er to klasser på Arendal voksenopplæring som har laget filmer om ytringsfrihet. 

Det var en stor jobb å lage filmer, og vi brukte bare tre dager på å lage filmene. Noen laget filmer om ordet ytringsfrihet. Noen brukte filmene til å si sin mening. Vi fikk veldig god hjelp av Tore i Media Service som har mye erfaring med å lage film. Det var veldig bra, fordi ingen av oss har laget filmer før. Alle filmene er laget med mobiltelefon.

Målet med filmprosjektet er å lære norsk på en ny måte. Det har vi gjort! Vi jobbet sammen i grupper. Vi måtte være veldig aktive. Vi måtte dele ideer. Vi måtte bli enige. Vi hadde ulik erfaring med ytringsfrihet. Vi hadde ulik erfaring med politisk system. Vi reiste også ut for å intervjue folk. Vi var alle veldig trøtte på kvelden fordi vi snakket så mye norsk!

På alle filmene kan dere høre og se ordene HØR!HER. Hvorfor det? Vi kan bruke ordene HØR!HER når vi vil at folk skal høre på oss. Vi bruker ordene i filmene fordi vi vil at dere skal høre på oss. 

Vi ønsker dere god film og gleder oss til å vise filmene til dere. Vi håper også at vi inspirerer dere til å lage egne filmer.Vårt ønske er at filmene kan være et nyttig redskap i undervisning. Derfor er det også laget en ordliste til hver film samt refleksjonsspørsmål. Vi håper også at andre kommuner vil ta metoden i bruk. 

Workshop 1 - filmer om ytringsfrihet

Film - gruppe 1

Last ned vokabularliste og spørsmål for film 1. (PDF, 99 kB)

English version: 

Film - gruppe 2

Last ned vokabularliste og spørsmål for film 2. (PDF, 118 kB)

English version: 

Film - gruppe 3

Last ned vokabularliste og spørsmål for film 3. (PDF, 116 kB) 

English version: 

Film - gruppe 4

Last ned vokabularliste og spørsmål for film 4.  (PDF, 95 kB)

English version: 

Film - gruppe 5

Last ned vokabularliste og spørsmål for film 5.  (PDF, 115 kB)

English version: 

Kontakt oss

Annette Sissener Kirkedam
Lærer og prosjektleder
Arendal voksenopplæring 
Tlf.: 37 00 65 00

Magnar Selstø 
Lærer 
Arendal voksenopplæring
Tlf: 41 55 26 13

Hilde Mjøs 
Samfunnskontakt
Arendal voksenopplæring
Tlf.: 91 73 63 68

Samarbeidspartnere

Tore Johnsen 
Mediaservice

Carol Azungi Dralega
NLA Høgskolen Gimlekollen

Henry Mainsah
OsloMet