Heltidskultur

Hva 

Arendal kommune vil gå fra å være en deltidskommune til en heltidskommune. Dette betyr at flere medarbeidere får økt fast stilling eller får hele stillinger. Hovedregelen skal være å tilby 100% stilling ved ansettelse. Målet er at minst 60 prosent av de ansatte skal jobbe fulltid.

Hvor 

Prosjektet er startet i helse og omsorgssektoren men skal gjelde hele kommunen.

Hvorfor 

Forskning viser at mer heltid gir økt kvalitet på tjenestene, økt effektivitet og bedre arbeidsmiljø. Samtidig ser vi at det vil være et større behov for arbeidskraft i årene som kommer. Da vi startet arbeidet med heltid - jobbet kun hver femte i helse og omsorg fulltid. 

Arendalsfolk kan du lese mer om prosjektet - Heltidskultur - hvordan snur man en kultur
Vi har også laget to brosjyre som forteller om prosessen Fra deltid til heltid og Heltidskultur

Slik jobber vi 

Høsten 2017 ble det satt i gang et pilotprosjekt hvor fem avdelinger i helse- og omsorgssektoren ble valgt ut til å finne gode tiltak for å skape mer heltid. I 2018 ble arbeidet satt i gang i oppvekstsektoren.

Vi har nedsatt to utvidet arbeidsgrupper - en i helse og levekår og en for barn og unge. Deres oppgave er å komme med gode forslag, nye løsninger på turnuser eller innspill til administrasjonen eller politikerne på de utfordringer vi står over for.  
Arbeidsgruppene består av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, enhets- og avdelingsledere, kommunalsjefer og relevante fagpersoner fra rådmannens stab.

Tidslinje

Nytt bystyrevedtak

Arendal bystyre legger til grunn at justeringen av pleiefaktor for nevnte avdelinger finansieres innenfor rammen av til enhver tid vedtatt budsjett. Arbeidet med heltidskultur i enhet institusjon intensiveres. 

27.08.2020

Reviderte retningslinjer for heltidskultur i helse og levekår

Retningslinjer for heltidskultur helse og levekår (PDF, 498 kB) er vedtatt i Arendal Bystyre 14.desember 2017.
Evaluert av partssammensatt gruppe 14.05.19 og 25.02.20.

25.02.2020

Samling for helse og omsorg

Samling for alle HMS - og kvalitetsutvalg i helse og levekår, med bl.a. foredrag av Nina Amble.

Kommunalsjef Torill Skår fortalte om utviklingen, på to år har vi økt andelen av heltidsansatte til 35 prosent. 
Nytt hefte om heltid.

04.12.2019

Heltidssamling for barnehager, skole og SFO

Samling for alle HMS- og kvalitetsutvalgene i barnehager, skole og SFO med tema heltidskultur. Besøk fra Ørsta Kommune.

22.11.2019

Røed bo- og omsorgssenter blir heltidssykehjem

I juni starter Røed bo- og omsorgssenter ny turnus for å imøtekomme bystyrets bestilling om å etablere et heltidssykehjem i Arendal kommune. Fremover skal de ansatte jobbe lengre vakter, men færre helger enn nå.

01.06.2019

Retningslinjer for heltidskultur enheter barn, unge og familier

Retningslinjer for heltidskultur i skole, SFO og barnehage. Vedtatt av bystyret 23.mai 2019.  

23.05.2019

Bystyret vedtar nye rettningslinjer

På bystyremøtet 14. desember vedtok bystyret nye rettningslinjer for heltidskultur i helse og levekår, Arendal kommune. 

Rettningslinjene for heltidskultur (PDF, 825 kB)

14.12.2017

Kick-off for heltidsprosjektet

Bystyret ble invitert med på workshop med alle HMS-utvalgene i helse- og omsorgssektoren.

 

21.09.2017

Oppstart av heltidsprosjektet

Første samling for heltidsprosjektet. 

Pilotavdelingene: 
Røed Bo- og omsorgssenter 
Tromøy bokollektiv for demente 
Nyskogen Bo- og omsorgssenter
Solhaug hjemmesykepleie 
Tromøy hjemmesykepleie

15.09.2017

Heltidserklæringen

I februar 2013 ble den første Heltidserklæringen undertegnet av KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. Erklæringen er siden da fornyet to ganger, i 2015 og i 2018.

01.02.2013

Kontakt oss

Prosjektleder
Ola Sigmundstad,
Ola.sigmundstad@arendal.kommune.no

Ansvarlig heltidskultur helse og levekår: kommunalsjef Torill Skår
Ansvarlig heltidskultur enheter barn, unge og familier: Kommunalsjef Roar Aaserud