Helsehus på Saltrød

Arendal kommune skal bygge et nytt heldøgns omsorgssenter (foreløpig kalt helsehus). I følge konseptet skal det være et bygg vi ikke har fra før, med løsninger vi hittil ikke har sett.

Hva

Det er tenkt at det nye senteret vil være stort og inneholde flere ting, blant annet sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter. Det er et ønske om at bygget skal kunne brukes fleksibelt både for beboere på senteret og for befolkning i bydelen. Det er et stort ønske om at dette bygget vil kunne være til glede både for beboerne så vel som innbyggerne i bydelen.

Hvor

Bygget skal ligge på Saltrød. Det skal bygges innenfor planområdet i reguleringsplan for Saltrød bydelssenter

Planavgrensing for reguleringsplan - Saltrød bydelssenter - Klikk for stort bildeDen svarte stiplede linjen viser planavgrensing for reguleringsplanen Saltrød bydelssenter. Bygget skal ligge innenfor dette området.  

Hvorfor

Planen er at det skal være mulig å bo på omsorgssenteret livet ut. Arendal kommune ser en økning i behov for både sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter. Denne storsatsingen er en del av å imøtekomme dette behovet.
Målet med helsehuset er å kunne gi et differensiert tjenestetilbud, og å sikre at beboere ikke behøver å flytte til andre lokasjoner dersom omsorgsbehovet øker.

Gjennom et så omfattende helsebygg, ønsker vi å utnytte alle den kompetansen som skal finnes der, på tvers av avdelinger og fagområder.

Kontakt oss

Prosjektleder
Mette D Hamre
Tlf: 99 36 00 57

Ass. prosjektleder
Pål Koren Pedersen
Tlf: 40 84 13 20