Friskus

Hva er Friskus?

Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Arendal - samlet på ett sted. Den er gratis og kan brukes av alle som tilbyr aktiviteter i Arendal kommune. Friskus kan også brukes for å rekruttere frivillige og for deg som ønsker å være frivillig. 

Friskus - oversikt over aktiviteter i Arendal

Hvorfor bruker vi Friskus?

Et av målene med å bruke Friskus er at vi ønsker at flere innbyggere skal være aktive og finne en aktivitet som passer for akkurat deg. Vi vet også mange har ønsket seg en oversikt over aktiviteter i kommunen. 

Lag og foreninger som skal søke om driftstilskudd må ha en profil på Friskus for å få innvilget søknaden. Dette kravet setter vi fordi vi ønsker at Friskus skal gi en god oversikt over alt som skjer av aktiviteter i kommunen vår. 

Hvordan kan lag og foreninger ta i bruk Friskus?

På Friskus kan dere vise frem aktiviteter, koordinere og rekruttere – alt på ett sted, sammen med andre. 
Bli arrangør på friskus.com.

Slik jobber vi med Friskus

Det er kulturenheten i Arendal kommune som har ansvaret for Friskus. Kultursjef Linda Sætra er prosjektleder. 

Hva skjer når?

Arbeidsmøte om Friskus

Velkommen til arbeidsmøte om nettportalen Friskus, en ny aktivitetskalender som kommunen har kjøpt inn til bruk for lag og foreninger og kommunen selv.
 

Arendal bibliotek, 2.etasje, Torvet 6
Onsdag 20.november kl 18.00-20.00. 

Pizza til alle fra kl 17.30!

Påmelding:
https://friskus.com/calendar/global/detail?id=33146
Frist 14. november. 

 

20.11.2019

Åpen dag om Friskus 26. oktober

Velkommen til Arendal bibliotek. Invitasjon kommer. 

26.10.2019

Workshop for lag og foreninger 8. oktober

Lær å bruke Friskus. Invitasjon kommer. 

Kontakt oss

Prosjektansvarlig
Linda Sætra 
Enhetsleder kultur
Tlf: 99 57 83 03

Tekniske spørsmål
Kontakt support@friskus.com