Folketråkk for grønn mobilitet Krøgenes - Vindholmen - Arendal kommune

Folketråkk for grønn mobilitet Krøgenes - Vindholmen

Arendal kommune har fått Klimasatsmidler til å jobbe med grønn mobilitet i området Dyviga - Krøgenes - Vindholmen. Prosjektet er et forprosjekt for ny kommunedelplan. 

Hva 

Grønn mobilitet betyr å kunne bevege seg rundt dit man skal uten å forurense. Det kan for eksempel bety å gå, ta snarveier, sykle, kjøre elbil, ta bussen eller elektrisk ferge. 

Hvordan

For å sikre bred involvering ønsker vi at innbyggere skal kunne engasjere seg tidlig i prosessen gjennom et “Folketråkk”. Folketråkk er en medvirkningsplattform som skal gi større innsikt i innbyggernes behov, opplevelser og preferanser. 

Folketråkket skal samle inn innbyggernes store og små tanker om grønn mobilitet, og plassere dem på kartet. Vi skal se på eksisterende stier og nye muligheter for å forbinde ulike områder. 

Hva skjer når? 

Innspill i folketråkk

Presentasjon av rapport 24. september

Folkemøte 23. september 2020

Onsdag 23. september presenteres rapporten på et folkemøte på Krøgeneslåven.

Se arrangementer på Facebook

Workshop 20. august 2020

Torsdag 20. august arrangerer vi workshop med påfølgende Folketråkk på Krøgeneslåven. Innspillene som er kommet inn så langt presenteres. Deretter lager vi en vandring/befaring til utvalgte områder med spennende idéer og problemstillinger. 

Se arrangementer på Facebook

Spørreundersøkelse - august 2020

Arendal kommune har fått Klimasatsmidler fra Miljødepartementet for å jobbe med grønn mobilitet og sosial bærekraft i området Dyviga - Krøgenes - Vindholmen og nabolagene rundt. 

Grønn mobilitet betyr å kunne bevege seg rundt uten å forurense. Sosial bærekraft handler blant annet om tilgjengelighet, trygghetsfølelse og det å være en del av fellesskapet.

Nå vil vi gjerne høre innbyggernes tanker og idéer om grønn mobilitet og sosial bærekraft i denne delen av byen vår. Svarene blir samlet i en rapport, som blir en del av grunnlaget for ny kommunedelplan. 

Undersøkelsen ble avsluttet 18. september 2020. Takk til alle dere som svarte! 

Kontakt oss