eInnsyn - Arendal kommune

Arendal kommune på eInnsyn

Møtekalender og postliste ligger på eInnsyn. Vi jobber nå med fulltekstpublisering av dokumenter i postlisten.  

Ta meg med til einnsyn.no
Les blogginnlegget "Veien til en mer åpen kommune".

eInnsyn

Arendal kommune bruker nå eInnsyn for å publisere møtedokumenter og postliste (offentlig journal). Vi er første kommune ut, etter Oslo kommune. 

Hva er eInnsyn?

eInnsyn er en søketjeneste for alle som leter etter informasjon knyttet til offentlig sektor. Leter du etter et offentlig dokument? eInnsyn sitt mål er å gjøre jobben med å finne det lettere – for deg og alle innbyggerne i Norge.
Les mer om løsningen på eInnsyn.no

Hvorfor?

eInnsyn er en nasjonal fellesløsning som gir ansatte og innbyggere mulighet til å søke i politisk møtekalender. Løsningen skal også vise postlisten med mulighet for søk og innsyn i dokumenter. eInnsyn vil etter hvert erstatte dagens visning av den politiske møtekalenderen og postlisten. 

Vi innfører eInnsyn for å gjøre det lettere å finne frem i politiske dokumenter og for å spare tid på behandling av innsynsbegjæringer.  

Når?

Møtekalenderen på eInnsyn ble publisert 10. juni 2021, og vi startet publisering av postlister på eInnsyn 26. oktober 2021. 

Vi har begynt å jobbe med fulltekstpublisering av postliste. Vi skal starte med fulltekstpublisering av dokumenter til/fra planavdelingen fra 1. februar 2022. 

Hvordan jobber vi?

Arendal kommune tester løsningen på vegne av IKT Agder-samarbeidet. Vi er første kommune etter Oslo kommune som tar i bruk denne nasjonale fellesløsningen. 

Vi jobber sammen med IKT Agder, AKST, Digitaliseringsdirektoratet og Tieto Evry i dette prosjektet. 

Kontakt oss

Camilla Havik Cole
Webredaktør
Mob: 94 52 01 88

Rune Olsen 
IKT-leder
Mob: 47 09 04 22

Kristine Bjørndal Paulsen
Politisk sekretariat
Mob: 40 82 78 77