E18 Dørdal - Grimstad: interkommunalt plansamarbeid

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er vedtatt. 

Vedtatte plandokumenter

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt i alle åtte kommuner. 
Alle vedtatte plandokumenter

Arendal kommune

Behandling i kommuneplanutvalget 19. september 2019
Behandling i Arendal bystyre 26. september 2019

Interkommunalt styre

Interkommunalt styre 28. august 2019

Møter

Se møtekalender og alle saksdokumenter

Om veiprosjektet

Nye veier sin prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

Arkeologiske registreringer: Aust-Agder fylkeskommune