E18 Dørdal - Grimstad: interkommunalt plansamarbeid

For å sikre en god og rask utbygging av E18 Dørdal - Grimstad har kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad blitt enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene. 
Nye veiers prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

Sluttbehandling i kommunestyrene

Alle kommunestyrene vil behandle saken i løpet av september. Saksdokumenter finner du på den enkelte kommunes nettside.

NB. Planbeskrivelsen som ligger i saksdokumenter til møte 19. september inneholder feil kommuneplankart på side 125. Se revidert planbeskrivelse. (PDF, 15 MB)

Arendal kommune

Behandling i kommuneplanutvalget 19. september 2019
Behandling i Arendal bystyre 26. september 2019

Interkommunalt styre

Sluttbehandling i interkommunalt styre 12. september 2019

Høring

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad har vært ute på høring. Høringsfristen var 28. mai 2019.

Høringsdokumenter mai 2019: 

Vedlegg til plandokumentene

 

Møter

Se møtekalender og saksdokumenter

Vil du være med å påvirke?

Har du noe på hjertet, si din mening. På Nye veier sin medvirkningsportal kan du legge inn dine kommentarer direkte i kartet.

Om veiprosjektet

Nye veier sin prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

Arkeologiske registreringer: Aust-Agder fylkeskommune

Kontakt oss

Per Kristian Lunden
Styreleder
Tlf.: 916 48 522

Harald Tobiassen
Plankoordinator
Tlf.: 920 37 610 

Styret
Per Kristian Lunden  
Tlf.: 916 48 522
Jan Dukane 
Tlf.: 908 46 001
Inger Løite 
Tlf.: 400 60 772
Terje Eikin 
Tlf.: 994 50 688
Kjetil Glimsdal 
Tlf.: 900 59 837
Jone Blikra 
Tlf.: 924 62 989
Hallgeir Kjeldal
Tlf.: 950 32 782