E18 Dørdal - Grimstad: interkommunalt plansamarbeid

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt.

Vedtatte plandokumenter

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt i alle åtte kommuner. 
Alle vedtatte plandokumenter

Arendal kommune

Behandling i kommuneplanutvalget 19. september 2019
Behandling i Arendal bystyre 26. september 2019

Interkommunalt styre

Sluttbehandling i interkommunalt styre 12. september 2019

Møter

Se møtekalender og alle saksdokumenter

Om veiprosjektet

Nye veier sin prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

Arkeologiske registreringer: Aust-Agder fylkeskommune

Kontakt oss

Per Kristian Lunden
Styreleder
Tlf.: 916 48 522

Harald Tobiassen
Plankoordinator
Tlf.: 920 37 610 

Styret
Per Kristian Lunden  
Tlf.: 916 48 522
Jan Dukane 
Tlf.: 908 46 001
Inger Løite 
Tlf.: 400 60 772
Terje Eikin 
Tlf.: 994 50 688
Kjetil Glimsdal 
Tlf.: 900 59 837
Jone Blikra 
Tlf.: 924 62 989
Hallgeir Kjeldal
Tlf.: 950 32 782