Byplan 2023

Byplan 2023

Vi ønsker at arbeidet med framtidens byutvikling, gjennom Byplan Arendal 2023, skal engasjere kommunens innbyggere. Kommunen ønsker gjerne innspill. Gjennom Byplankafeer og ulike møter har vi mottatt mange gode ideer som vi tar med oss videre.

Analyser

Det er laget fem analyserapporter (sist oppdatert mai 2014):

Byrom i Arendal 

Planer og strategier

Kontakt oss

Byplanlegging
Mike Fuller-Gee 
Tlf: 952 32 586

Kristin J. Fløystad
Tlf: 37 01 30 94

Elin Lunde
Tlf: 37 01 34 02