Byplan 2023 - sentrumsplanlegging - Arendal kommune

Byplan 2023 - sentrumsplanlegging

Byplan 2023 var et planleggingsarbeid som ble jobbet med på flere forskjellige vis i perioden 2012-2016. Dette arbeidet vil sammen med gatebruksplan fra 2018, byromsoversikt og andre byplanrelaterte prosjekter inngå i byplanleggingen framover. 

Analyser

I arbeidet med Byplan 2023 ble det laget 5 analyser som vil være med i videre byplanarbeid:  

Byrom i Arendal 

Planer og strategier

Kontakt oss

Byplanlegging
Kristin J. Fløystad
Tlf: 37 01 30 94